Uutiset

Sosnetin lausunto ammattihenkilölain muuttamisesta

31.8.2017 7:00

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut lakiesityksen sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta. Sosnetin johtoryhmä käsitteli lakiesitystä kokouksessaan 25.8.2017 ja piti lakiesitystä tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena. Sosnetin arvion mukaan sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on osoittautunut sen olemassaolonsa aikana tarpeelliseksi ja hyvin perustelluksi laiksi.

On tärkeää, että työnantajat ja asiakkaat voivat tarkistaa julkisesta rekisteristä sosiaalihuollon ammattihenkilön kelpoisuuden. Rekisteröintivaiheessa yliopistoihin Valvirasta ja hakijoilta itseltään saapuneet lukuisat kyselyt ja lausuntopyynnöt ovat osoittaneet sosiaalityön koulutuksen järjestämisen kirjavuuden menneinä vuosikymmeninä.

Sosiaalityöntekijöiden laillistamishakemukset ovat tehneet näkyväksi selkeiden koulutusvaatimusten tärkeyden. Selkeät koulutusvaatimukset ovat erityisen tärkeitä jatkossakin tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtävissä toimivien sosiaalityön opiskelijoiden osalta (12 §), koska opiskelijoita ei merkitä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Opiskelijat ovat kuitenkin lakiin sisältyvän valvonnan piirissä.

Sosnetin lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa täällä:
http://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=728cfd1a-3946-405c-8740-73782586fc59