Uutiset

Sosnet kehittää uusimuotoista erikoissosiaalityöntekijäkoulutusta

22.6.2015 11:21

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Sosnetille erityisavustusta erikoissosiaalityöntekijäkoulutuksen kehittämiseen. Sosnet toteuttaa erityisavustuksella erikoissosiaalityöntekijäkoulutuksen kehittämishankkeen 8.6.─30.11.2015. Hankkeessa kartoitetaan koulutuksen uudistamisen suunnat sekä yhteistyön toteutuminen työelämän tahojen ja yliopistojen kesken sekä luodaan uusi malli koulutuksen toteuttamiseksi. Korkeakoulut jättivät opetus- ja kulttuuriministeriön erikoistumiskoulutusten kehittämisrahoitushakuun yhteensä 62 hakemusta, joista viidelle myönnettiin erityisavustus.

Sosnetin yliopistot ovat jo 15 vuoden ajan järjestäneet lisensiaatintutkintoon johtavaa erikoissosiaalityöntekijän koulutusta (120 op) viidellä sosiaalityön erikoisalalla erillisen lainsäädännön turvin. Koulutuksen tavoitteena on ollut tutkivaan työotteeseen perustuvan erikoisosaamisen ja alan käytäntöjen tieteellisen perustan vahvistaminen.

Kuluvan vuoden alussa voimaan tulleen yliopistolain muutoksen myötä uusimuotoiset erikoistumiskoulutukset tulevat osaksi koulutusjärjestelmää ja korkeakoulujen tehtävää. Uusimuotoiset erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Lainsäädännön uudistus mahdollistaa pitkään toteutetun erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen kehittämisen ja työelämän osaamistarpeisiin vastaamisen.

Sosiaalityön koulutusyksiköiden tavoitteena on, että sosiaalityöntekijöille voidaan edelleen järjestää korkeatasoista ja laaja-alaista erikoistumiskoulutusta, jolla voidaan vahvistaa alan tutkimusperustaisuutta ja vastata monimutkaisiin lastensuojelun, päihdekierteiden, yhteiskunnallisen eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ongelmiin. Myös sosiaalityön toimintaympäristön muutokset, kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudistus, edellyttävät koulutuksen kehittämistä.

Kehittämishankkeen toteuttamisesta vastaavat KT Tuula Kostiainen Tampereen yliopistosta ja YTM Noora Tuohino Lapin yliopistosta tiiviissä yhteistyössä Sosnetin yliopistojen ja työelämäasiantuntijoiden kanssa.

Lisää tietoa hankkeesta Sosnetin verkkosivuilla: http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Hankkeet/ERKO

Lisätietoa:
Tuula Kostiainen
Suunnittelija
Tampereen yliopisto
p. 050 523 2149
tuula.kostiainen(at)staff.uta.fi

Noora Tuohino
Suunnittelija
Lapin yliopisto
p. 040 484 4162
noora.tuohino(at)ulapland.fi