Uutiset

Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirjan 2016 kirjoittajakutsu

12.2.2014 10:00

KIRJOITTAJAKUTSU

   Sosiaalityön tutkimuksen seuran kahdestoista vuosikirja 2016

 

Kansainvälinen sosiaalityö: käsitteitä ja käytäntöjä meiltä ja muualta
(työnimi)

Globaalin sosiaalityön keskusteluissa on nostettu esiin sosiaalityön historiaan liittyvää sekä nykyistä kansainvälistymistä. Mikro-, makro- ja yhteisötasoilla tapahtuva kansainvälistyminen ilmenee muun muassa siirtolaisuutena, ylirajaisena ja transnationaalisena arkielämänä sekä etnisesti ja kulttuurisesti monimuotoisena alue- ja paikalliskehityksenä. Sosiaalialan ja sosiaalityön toiminta- ja palvelujärjestelmät sekä ammatilliset käytännöt tulevat kansainvälistymisen prosesseissa uudelleen arviointien ja järjestelyjen kohteeksi. Sosiaalityön vertailevat tarkastelut ja sosiaalityön ajattelu- ja toimintatavat eri kulttuureissa kiinnostavat tutkimus- ja käytäntöyhteisöjä.

Saatavilla ei ole ajankohtaiseen keskusteluun perustuvaa sosiaalityön kansainvälisyyttä käsittelevää suomenkielistä kokoomateosta, jota voisi hyödyntää opetuksessa ja käytännön työssä. Etsimmekin nyt Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuoden 2016 vuosikirjaan teoreettisiin ja empiirisiin analyyseihin perustuvia, sosiaalityön kansainvälisyyttä eri näkökulmista lähestyviä kirjoituksia.

Avoin kirjoittajakutsu

 

Toivomme saavamme kirjaan kansainvälisen sosiaalityön kysymyksiä käsitteleviä artikkeleita sosiaalitieteiden ja mahdollisesti muidenkin tieteenalojen piiristä. Tervetulleita ovat käytännön työntekijöiden, opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja kehittäjien tekstit. Kirjoitukset voivat käsitellä sosiaalialan ja sosiaalityön kansainvälisyyttä eri tasojen ilmiöinä historiallisesta ja/tai aikalaisnäkökulmasta. Artikkelit voivat perustua vertaileviin analyyseihin, tutkimusmatkojen tuottamaan tietoon, muihin transnationaalisiin tutkimusasetelmiin ja sosiaalityön käytäntöjen kansainväliseen tuntemukseen.

 

Artikkelin kirjoittamisesta kiinnostuneet voivat lähettää noin sivun mittaisen artikkeliehdotuksen 31.3.2014 mennessä toimittajille. Ehdotusten pohjalta muokataan kirjan kokonaisuus ja valitaan siihen parhaiten sopivat kirjoitukset. Julkaistavat artikkelit käyvät läpi ulkopuolisen arvioinnin (referee-menettely).

Aikataulusuunnitelma on seuraava:

 

  - ehdotuksen artikkeleiksi toimittajille 31.3.2014 mennessä
  - kirjaan tulevien artikkeleiden valinta huhtikuussa 2014
  - ensimmäiset artikkelikäsikirjoitukset syyskuussa 2014
  - yhteinen kirjoittajatapaaminen lokakuussa 2014
  - valmiit artikkelikäsikirjoitukset, deadline 30.11.2014
  - referee-arvioinnit joulukuu 2014 helmikuu 2015
  - valmiit artikkelit huhtikuussa 2015
  - tekstien toimitustyö ja tekninen viimeistely touko-syyskuussa 2015
  - tekstien taitto ja painaminen syksyllä 2015
  - kirjan julkistaminen helmikuussa 2016 Sosiaalityön tutkimuksen päivillä

  

 Kirjan toimittajat

 

Kirjan toimittavat Maija Jäppinen, Anna Metteri, Satu Ranta-Tyrkkö ja Pirkko-Liisa Rauhala. He vastaavat kirjaa koskeviin kysymyksiin. Artikkeliehdotukset pyydetään lähettämään 31.3.2014 mennessä kaikille toimittajille alla oleviin sähköpostiosoitteisiin.

Maija Jäppinen, Helsingin yliopisto, maija.jappinen(at)helsinki.fi

Anna Metteri, Itä-Suomen yliopisto, anna.metteri(at)uef.fi


Satu
Ranta-Tyrkkö, Tampereen yliopisto, satu.ranta-tyrkko(at)uta.fi

 
 
Pirkko-Liisa Rauhala, Helsingin yliopisto, pirkko-liisa.rauhala(at)helsinki.fi