Uutiset

Sosiaalityön tutkimuksen seura hakee ehdotuksia vuoden 2016 sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjan teemaksi ja toimittajiksi

24.10.2013 8:42SOSIAALITYÖN TUTKIMUKSEN VUOSIKIRJAN TEEMA JA TOIMITTAJAT HAUSSA

Sosiaalityön tutkimuksen seura hakee ehdotuksia vuoden 2016 sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjan teemaksi ja toimittajiksi. Vuodesta 2010 vuosikirja on julkaistu joka toinen vuosi. Teos julkistetaan helmikuussa 2016 sosiaalityön tutkimuksen päivillä.

Vuosikirjan tarkoituksena on lähestyä tärkeitä ja ajankohtaisia sosiaalityön teemoja tutkimuksellisesta näkökulmasta ja tehdä sosiaalityön tutkimusta tunnetuksi niin tutkijayhteisössä, oppilaitoksissa kuin käytännön kentällä. Tähän mennessä ilmestyneet vuosikirjat ovat:

Marginaalit ja sosiaalityö, 2002 toim. Juhila Kirsi & Forsberg Hannele & Roivainen Irene
Sosiaalityö ja vaikuttaminen, 2003 toim. Satka Mirja & Pohjola Anneli & Rajavaara Marketta
Sukupuoli ja sosiaalityö, 2004 toim. Kuronen Marjo & Granfelt Riitta & Nyqvist Leo & Petrelius Päivi
Lapset ja sosiaalityö. 2005 Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia, toim. Forsberg Hannele & Ritala-Koskinen Aino & Törrönen Maritta
Vanhuus ja sosiaalityö. 2006 Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välillä
toim. Marjaana Seppänen & Antti Karisto & Teppo Kröger
Yhteisöt ja sosiaalityö. 2007 Kansalaisen vai asiakkaan asialla?
toim. Irene Roivainen & Marianne Nylund & Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari
Sosiaalityö ja teoria, 2008 toim. Mäntysaari Mikko & Pohjola Anneli & Pösö Tarja
Sosiaalityö, tieto ja teknologia, 2009 toim. Pohjola Anneli & Kääriäinen Aino & Kuusisto-Niemi Sirpa
Sosiaalityön arvot ja etiikka, 2010 toim. Pehkonen Aini & Väänänen-Fomin Marja
Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? 2012 Forssén, Katja & Roivainen, Irene & Ylinen, Satu & Heinonen, Jari (toim.)
Rakenteellinen sosiaalityö, 2014 toim. Merja Laitinen, Anneli Pohjola, Marjaana Seppänen (toimituksessa oleva)

Seuran hallitus on laatinut ohjeistuksen vuosikirjan toimittajille toteuttamissuunnitelman laatimisesta. Toteuttamissuunnitelmassa tulee olla a) suunnitelma vuosikirjan sisällöstä sisältäen teeman, lähestymistapavalinnan ja perusteet sekä b) suunnitelma toimitustyön toteuttamisesta sisältäen aikataulun, talousarvion ja toimitusprosessin kuvauksen. Talousarviota laadittaessa tulee huomioida mahdolliset seuralle aiheutuvat kustannukset, esim. kirjoittajatapaamisten matkakulut ja kohtuuhintaiset tarjoilut. Kustannusten korvaamisesta neuvotellaan seuran taloudellisten mahdollisuuksien mukaan.

Ehdotus vuosikirjan teemaksi sekä toteuttamissuunnitelma osoitetaan seuran puheenjohtajalle ja lähetetään seuran sihteerille Pia Erikssonille 15.11 2013 mennessä. Sosiaalityön tutkimuksen seuran hallitus käsittelee saapuneet ehdotukset ja valitsee seuraavan vuosikirjan teeman ja toimittajat niiden joukosta.


Ilse Julkunen puheenjohtaja (ilse.julkunen@helsinki.fi)
Pia Eriksson, sihteeri (pia.k.eriksson@helsinki.fi)
Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö, PL 16, 00014 Helsingin yliopisto


Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjan 2016 teema ja toimittajat haussa.pdf