Uutiset

Sosiaalityön tohtorikoulutusta kehitetään suomalais-kiinalaisessa yhteistyössä

13.12.2013 9:50


Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet alkaa rakentaa Suomen ja Kiinan välille sosiaalityön koulutus- ja tutkimusyhteistyötä. Lapin yliopiston koordinoima verkosto on saanut CIMOlta 47 800 euron hankerahoituksen etenkin tohtorikoulutusyhteistyön aloittamiseen.

Kaksivuotinen Finnish-Chinese Collaboration for Doctoral Studies in Social Work (FCSW) -yhteistyöhanke pyrkii käynnistämään pitkäjänteisen sosiaalityön koulutus- ja tutkimusyhteistyön Suomen ja Kiinan välille. Erityisenä tavoitteena on tukea sosiaalityön tohtorikoulutusta Kiinassa sekä kansainvälistää suomalaista sosiaalityön tohtorikoulusta ja tutkimusta. Hankkeessa kehitetään yhteinen opintojakso vertailevasta sosiaalityön tutkimuksesta sekä järjestetään opiskelija- ja opettajavaihtoja.

Kiinan valtio panostaa parhaillaan vahvasti sosiaalityön kehittämiseen. Laajasta kandidaatin- ja maisterintasoisesta sosiaalityön koulutuksesta huolimatta Kiinassa ei voi suorittaa tohtorin tutkintoa sosiaalityössä. Suomalaisilla yliopistoilla on sen sijaan pitkä kokemus sosiaalityön tohtorikoulutuksesta ja koulutuksen organisoinnista valtakunnallisena yhteistyönä, minkä vuoksi kiinalaista sosiaalityön koulutusta halutaan kehittää yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa.

Suomalaisille yliopistoille yhteistyö tarjoaa ainutkertaisia mahdollisuuksia tutkia sosiaalityön kehittymistä ja palvelujärjestelmän organisointia maailman väkirikkaimmassa maassa sekä vahvistaa vertailevaa sosiaalityön tutkimusta.

Yhteistyöhankkeessa ovat mukana valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnetin jäsenyliopistot eli Lapin, Helsingin, Jyväskylän, Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistot. Kiinalaisena yhteistyökumppanina on Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences. Kaksivuotinen hanke päättyy vuonna 2015.

Hanketta rahoittaa CIMO Aasia-toimintojen Kiina-ohjelmastaan.

Lisätietoja:

Professori Anneli Pohjola
anneli.pohjola (at) ulapland.fi
P. 040 553 7498

Koulutuspäällikkö Sanna Lähteinen
sanna.lahteinen (at) ulapland.fi
P. 040 849 3033

www.sosnet.fi

LaY/Viestintä/SV