Uutiset

Sosiaalityön käytännönopetuksen ohjaajakoulutus 5 op, hakuaikaa jatkettu 21.8.2023 saakka

15.8.2023 15:52

 

Opintojakso opiskelijoita ohjaaville sosiaalityöntekijöille

Sosiaalityön käytännön opetuksen ohjaajakoulutus 5 op

Sosnet järjestää syksyn 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana opiskelijoiden ohjaamisesta kiinnostuneille sosiaalityöntekijöille valtakunnallisen ohjaajakoulutuksen. Koulutuksen toteuttajana toimii Turun yliopisto ja partneriyliopistona Jyväskylän yliopisto.

Koulutuksen tavoitteena on antaa perusvalmiudet opiskelijoiden työelämäjaksojen (harjoittelut) ohjaukseen ja siten vahvistaa opiskelijoiden työelämäjaksojen laadukasta toteutumista. Koulutus antaa osallistujille mahdollisuuden oman ammatillisen toiminnan reflektointiin. Laadukas ohjaus tukee opiskelijoiden kiinnittymistä sosiaalityön tehtäviin ja antaa työnantajille mahdollisuuden esittäytyä opiskelijalle tulevaisuuden työpaikkana.

Koulutus on suunniteltu Sosnet-verkostoon kuuluvien yliopistojen yhteistyössä. Koulutuksen toteutukseen valitaan 40 osallistujaa ja se on maksuton. Lue lisää https://www.sosnet.fi/FI/Peruskoulutus/Kaytannonopetus/Hakeutuminen-ohjaajakoulutukseen

Linkki hakulomakkeeseen https://link.webropolsurveys.com/S/027F17FCAD2E23CB

Kurs för socialarbetare som handleder studenter

Handledarutbildning för praktikundervisning i socialt arbete 5 sp

Under hösten 2023 och början av våren 2024 ordnar Sosnet en rikstäckande handledarutbildning för socialarbetare som är intresserade av att handleda studenter. Åbo universitet ansvarar för genomförandet med Jyväskylä universitet som arbetspar.

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande färdigheter för handledning av studenternas arbetslivsperioder och på det sättet säkra kvaliteten på studenternas arbetslivsperioder. Utbildning gör det möjligt för deltagarna att reflektera över sin egen professionella verksamhet. En högklassig handledning hjälper studenten att förbinda sig till det sociala arbetets uppgifter och ger arbetsgivaren möjlighet att presentera sig för studenten som en modern arbetsplats.

Utbildningen är utformad som ett samarbete mellan de universitet som ingår i Sosnet-nätverket. Till den utbildningen väljs 40 deltagare från nätverksuniversitetens verksamhetsområde. Utbildning är avgiftsfri. Läs mer https://www.sosnet.fi/FI/Peruskoulutus/Kaytannonopetus/Handledarutbildning-for-praktikundervisning-i-socialt-arbete