Uutiset

Selvitys sosiaalityön jatkuvasta oppimisesta ja koulutuksesta julkaistu

18.6.2024 8:00

Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet toteutti vuonna 2023 sosiaalityön jatkuvaa oppimista koskevan selvityksen.

KT Tuula Kostiaisen selvitys kohdentui ensi sijassa laillistettujen sosiaalityöntekijöiden jatkuvaan oppimiseen ja koulutukseen, joka käsittelee sosiaalityön ydinalueita, pohjautuu sosiaalityön tutkimukseen, ylläpitää ja lisää ammatillisia ja tieteellisiä valmiuksia ja joka tukee sosiaalityön identiteetin vahvistumista. Siinä pyrittiin avaamaan jatkuvan oppimisen käsitettä erityisesti sosiaalityön yliopistoyksiköiden näkökulmasta, jatkuvan oppimisen toteutuksen ja rakenteiden nykytilaa yliopistoissa sekä hyvinvointialueiden sosiaalityön koulutustarpeita.

Kostiaisen selvitys nostaa esille sen, että sosiaalityön jatkuvaan oppimiseen liittyy saavutettavuuteen ja rakenteisiin liittyviä ongelmia. Muu kuin tutkintoon johtamaton sosiaalityön koulutus on vähäinen, eikä saatavilla oleva tarjonta vastaa odotuksiin, joita asetetaan monipuoliselle jatkuvalle koulutukselle kansallisessa korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiassa. Hyvinvointialueilla puolestaan on kysyntää työuran aikaiselle sosiaalityön täydennyskoulutukselle ja erikoistumiskoulutuksen laajentamiselle. Tarvetta on erityisesti vaativan asiakastyön ja monialaisen työn koulutukselle.

Sosnetin selvitys nostaa esille monia tärkeitä teemoja ja aloitteita sosiaalityön jatkuvan oppimisen kehittämiseksi yliopistojen, hyvinvointialueiden ja muiden toimijoiden tiiviissä yhteistyössä.

Julkaisuun voi tutustua Sosnetin verkkosivuilla täällä.