Uutiset

Pohjoismainen FORSA ja NOUSA symposium 8. - 10.10.2014 Malmössä

19.12.2013 8:57

                                Call for abstracts

                                Inbjudan till
  
      Nordiska FORSA och NOUSA symposium i Malmö den 8-10 oktober 2014

    "På spaning efter det sociala arbetets kulturer"

Det sociala arbetets arena utgör en mötesplats för många olika inriktningar och former, vissa mer
föränderliga och trendkänsliga än andra. Forskning möter praktik, praktik möter politik, politik
möter omvärldens krav och förväntningar.

Välkommen att följa med de nordiska FORSA föreningarna på spaning efter det sociala arbetets
kulturyttringar och möten där bland annat professor emeritus Malcolm Payne, professor emeritus
Sven-Olof Isaksson, professor Nanna Mik- Meyer och professor Kerstin Svensson
kommer att dela med
sig av sin kunskap på området.

Berörda teman:
•   Kulturer i det sociala arbetets organisationer och organisering.
T ex. makt, etik, kunskapsallianser, professionsfrågor, m.m.

•   Kulturer inom det sociala arbetets utövande.
T ex. myndighetsutövning, samarbetsformer, brukarinflytande, m.m.

•   Kultur som verktyg inom socialt arbete.
T ex. konst, idrott, storytelling, m.m.

•   Kultur i det civila samhället och dess koppling till socialt arbete.
T ex. frivilliga organisationer, föreningar, sammanslutningar, social media, m fl., nationellt och
internationellt.

•   Kulturer inom det sociala arbetets utbildningsområden.
T ex. grundutbildning, påbyggnadsutbildningar, internutbildningar, m.m.

Konferensen sker i samarbete med NASSW / NOUSA. Vi eftersträvar ett utbud från såväl praktik som
forskning och högre utbildning och välkomnar nytänkande och kreativa idéer. Kortare anförande,
poster-presentation, bokbord eller dialog-plattform är också välkomna.

Du som önskar medverka. - "Call för abstracts"
Om du vill delta med paper, hålla en workshop, presentera poster eller annat – anmäl dig för detta
på anmälningssidan:

https://docs.google.com/forms/d/1H5ABQI6Y01kXWgxJk8ryysFDwMGUtkwHxosPT9Tz7pM/viewform

senast 19 februari 2014. En sakkunnig programgrupp för symposiet gör urval av inlämnade abstrakts
utifrån relevans till symposiets teman enligt ovan. Besked om deltagande lämnas 2014.03.15.
Konferensspråk är engelska och skandinaviska.

Du som endast vill vara åhörare.
Ett fullständigt program kommer att presenteras i maj 2014 med möjlighet att anmäla sig till
konferensen. Håll utkik efter mer information på webbadress: www.forsa.nu.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR lasse@devinor.se tel. 0733-396779


Inbjudan till Nordiska Forsa 2014 med Nassw o Nousa-1.pdf