Uutiset

Nordic-Baltic Summer School, 22nd - 26th Aug 2022, Stockholm

14.4.2022 12:31

The Nordic-Baltic Doctoral Network in Social Work (NBSW)

13th Summer School, August 22nd - 26th 2022, Stocholm, Sweden.

Social Work in Civil Society: Critical and intersectional perspectives

NBSW_Summer_School2022_Stockholm_first_announcement.pdf

 

TUKI NORDIC-BALTIC KESÄKOULUN MATKA- JA MAJOITUSKUSTANNUKSIIN (in English, see below)

Sosnet myöntää sosiaalityön tohtorikoulutettaville tukea NBSW-kesäkoulun (22.-26.8.2022, Marie Cederchiöld University, Tukholma). Tuki on tarkoitettu kesäkoulusta aiheutuviin kohtuullisiin matka- ja majoituskustannuksiin. Tukea voi hakea joko kokonaan tai osittain matkakustannuksiin (esimerkiksi hakijan oma yliopisto maksaa osan kustannuksista). Tukea ei myönnetä päivärahoihin. Tuki myönnetään hakemusten perusteella. Myönnettävä määräraha kokonaisuudessaan on enintään 4 000 euroa. Tukea myönnetään Sosnet-verkoston yliopistojen väitöskirjatutkijoille. Tukea pyritään myöntämään mahdollisimman monelle hakijalle ja hakemusten määrästä riippuen tarvittaessa vain osaan matkakustannuksista. 

Tuen hakeminen: Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

- hakijan nimi, postiosoite, yliopisto ja sähköpostiosoite

- matkan eritelty kustannusarvio (matkat julkisen mukaan, arvioidut majoituskulut)

- kopio kesäkouluun hyväksymisestä (mikäli sinut on jo kesäkouluun hyväksytty)

- lyhyt perustelu kesäkouluun osallistumisen merkityksestä oman tutkimuksen kannalta

Hakemukset toimitetaan 5.6.2022 mennessä Mari Suoniolle ( mari.suonio(a)uef.fi) Päätökset tekee Sosnetin puheenjohtaja Merja Anis. Mari Suonio lähettää hakijalle kirjallisen päätöksen tuen hyväksymisestä.

Lisätietoa tuesta:  mari.suonio(a)uef.fi  puh. 040 5280499. Lisätietoa kesäkoulusta tämän ilmoituksen liitteenä.

 

GRANT FOR NORDIC-BALTIC SUMMER SCHOOL TRAVEL EXPENCES

Doctoral students of social work can apply for grant for travel expenses of NBWS summer school (22-26 August 2022, Marie Cederchiöld University Stockholm, Sweden). Application period closes 5 June 2022. The grant is intended for travel and accommodation expenses and it can be applied either in whole or partly for travel costs (for example, the applicant’s own university covers part of the cost). The grant is not provided for per diem allowances. Grants are given out based on an application. The total amount of the grants is 4 000 euros. The grants will be distributed between doctoral students of social work from the Sosnet universities. The aim is to grant support to as many applicants as possible and, if needed due to the amount of the applications, to only part of the travel costs.

Application: Doctoral students should send an unofficial application to Mari Suonio. The application should include the following information:

- name, address, university, and e-mail address of the applicant

- estimate of the total expenses of the intended travelling plan (travel, accommodation)

- a copy of the acceptance of summer school (if you have already been accepted to summer school)

- short arguments for the grant, the significance of the Summer school to your research etc.

Send the application to Mari Suonio by 5 June 2022. Sosnet chair professor Merja Anis will decide on the grants. Mari Suonio will let all the applicants know about the decisions on the grants.

For more information (travel grant), please contact mari.suonio@uef.fi  phone: +35840 5280499 For more information of the NBSW Summer School, see the NBSW Summer School Announcement.