Uutiset

Monitieteinen tutkimus lastensuojelun kehittämisessä - II tutkimuspäivät 8 - 9.10.2015 Helsingissä - teemana "Lastensuojelutiedon jännitteet"

2.4.2015 10:00

Tulossa syksyllä lastensuojelun tutkimuspäivät. Lue lisää:

Monitieteinen tutkimus lastensuojelun kehittämisessä - II tutkimuspäivät 8 - 9.10.2015 Helsingissä - teemana "Lastensuojelutiedon jännitteet"

Mitä tietoa lastensuojelussa tarvitaan? Entä millaista tietoa lastensuojelussa sovelletaan? Tarvitaanko lastensuojelussa kriittistä kyseenalaistamista, elettyjä kokemuksia, näyttöön perustuvaa varmuutta vai ehkä näitä kaikkia? Entä millainen on lastensuojelun tieteellinen ja ideologinen rakenne?
Lastensuojelu on moniammatillista yhteistyötä edellyttävää asiantuntijatyötä, jonka tietoperustaa on tarkasteltava niin käytännön, politiikan kuin tutkimuksen kannalta. Lastensuojelussa tietoa tarvitaan useilla eri tasoilla - työntekijän ja asiakkaan kohtaamisissa, palvelujärjestelmän rakenteissa ja politiikan välineenä. Eri tasoilla arvostetaan ja hyödynnetään erilaisia tiedonlajeja. On korkea aika tarkastella lastensuojelun ja tiedon suhteita, ja nostaa tieto uuteen asemaan lastensuojelussa.
Lastensuojelun käytännöissä tieto on moniaineksista, ristiriitaista ja epävarmaa. Se kytkeytyy aina valtaan ja eri toimijoiden asemiin. Asiakkaiden ja työntekijöiden tuottaman kokemustiedon sekä tutkijoilta saatavan tutkimustiedon välisiin suhteisiin liittyy jännitteitä. Toisinaan kokemustieto rinnastetaan tutkimustietoon tai nostetaan sen yläpuolelle - toisinaan se ohitetaan kokonaan. Mikä on kokemustiedon asema tulevaisuudessa?

Järjestelmätasolla linjauksia ohjaavat useat tavoitteet. Tutkimustiedon paikka palvelujärjestelmän tavoitteidenasettelussa ja ratkaisuvalinnoissa on epäselvä. Millaiset tekijät estävät ja edistävät tutkimustiedon soveltamista järjestelmätasolla?
Myös vallitsevat arvot ja ideologiat ohjaavat lastensuojelun tiedontuotantoa ja -käyttöä. Millaiset virtaukset ovat vaikuttaneet lastensuojelussa tai millaiset ovat jääneet marginaaliin. Entä millaiset tekijät ohjaavat tämän päivän lastensuojelukäytäntöjä ja niitä koskevan tiedon rakentumista?

Lastensuojelua koskevan tiedon jännitteet nostetaan asetetaan lastensuojelun monitieteisillä tutkimuspäivillä, jotka järjestetään Helsingissä 8. - 9. lokakuuta 2015. Eri tieteenalojen tutkijat sekä lastensuojelun, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen asiakkaat, työntekijät, kehittäjät ja päätöksentekijät ovat lämpimästi tervetulleita yhteisille tutkimuspäiville!

Päivien ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tapahtumakalenterissa huhtikuun aikana. www.thl.fi

Järjestäjinä ovat THL, Sosnet ja Lapsuudentutkimuksen seura.