Uutiset

Kysely ammatillisen lisensiaatinkoulutuksen opiskelijoille

26.2.2019 13:00

Sosnetille on tullut jonkin verran kyselyjä mahdollisuudesta siirtyä suorittamaan uusimuotoista erikoistumiskoulutusta.

Sosnetin johtoryhmä on päättänyt selvittää alustavasti ammatillisen lisensiaatinkoulutuksen opiskelijoiden kiinnostusta siirtyä uusimuotoiseen erikoistumiskoulutukseen. Selvityksen pohjalta voidaan tarkemmin harkita asian valmistelua eteenpäin mm. sen edellyttämien resurssien, lopputyön ohjauksen ja opintohallinnollisten järjestelyjen osalta.

Opiskelijoiden kiinnostusta kartoitetaan valtakunnallisella kyselyllä, johon on mahdollisuus vastata 30.3.2019 saakka. Lisätietoja oheisella Sosnetin verkkosivuilla:

https://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Ammatillinen-lisensiaatinkoulutus/Kysely-opiskelijoille