Uutiset

Kutsu IX Bruno Sarlin -työseminaariin/Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaariin; Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus 21.11.2013 klo 13 Kuntatalo, Helsinki

23.10.2013 8:38

Kutsu

IX Bruno Sarlin -työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus, Haasteet opetukselle ja tutkimukselle

Seminaari järjestetään torstaina 21.11.2013 klo 13–17 Kuntatalon isossa luentosalissa, Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Kunnallisen sosiaalipolitiikan käsitettä on syytä päivittää, kun kuntarakenne ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne uudistuvat. Millainen on kunnallisen sosiaalipolitiikan tulevaisuus, kun koko toimintaympäristö muuttuu?

Entä millainen on kunnallisen sosiaalipolitiikan tietopohja? Valtiollisen sosiaalipolitiikan lisäksi tarvitaan paikallisista elinoloista muotoutuvan kunnallisen sosiaalipolitiikan tutkimusta ja opetusta.

Kunnallinen sosiaalipolitiikka on ollut pitkään Huoltaja-säätiön painoalue ja säätiö juhlistaakin 60:tä toimintavuottaan kunnallisen sosiaalipolitiikan työseminaarilla. Seminaarissa keskustellaan asiasta asiantuntijoiden alustusten pohjalta. Työskentelyä johtaa Huoltaja-säätiön hallituksen puheenjohtaja, Seinäjoen apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta.

Seminaarin jälkeen järjestetään luentosalin aulassa pienimuotoinen cocktail-tilaisuus.

Lämpimästi tervetuloa!


Ulla Salonen-Soulié
Huoltaja-säätiön toiminnanjohtaja

VP 1.11. mennessä sähköpostiosoitteeseen toimisto@huoltaja-saatio.fi. Tarjoilua varten toivotaan myös vahvistus coctail-tilaisuuteen jäämisestä.


OHJELMA

13.00         SEMINAARIN AVAUS

13.10
         ALUSTUS 
                   Onko kunnalliselle sosiaalipolitiikalle tilaa rakenteiden muutoksessa?  Dosentti Sakari Möttönen

13.30         PYYDETYT KOMMENTTIPUHEENVUOROT, KUNTANÄKÖKULMA 
                    Kaupunkien hyvinvointivastuu – strategiat ja käytännöt. Johtava asiantuntija Reijo Väärälä, THL 
                    
                    Pelon sosiaalipolitiikka ja auttamistyö – verkostoyhteistyön mahdollisuudet
                    maaseudun lähipalvelujen turvaamisessa.
                    Tutkimuspäällikkö dosentti, TT, FM Pekka Lund Tutkija YTT Päivi Kivelä, Sininauhaliitto 
                   
                    Kunnan sote-palvelut talouden ja tarpeiden puristuksessa. 
                    Sosiaali- ja terveysjohtaja Antti Parpo, Rauma 

                    YHTEISTÄ KESKUSTELUA

14.30          KAHVITAUKO

15.00
         PYYDETYT PUHEENVUOROT, KOULUTUS- JA TUTKIMUSNÄKÖKULMA
                    Mitä on alueellinen sosiaalipolitiikka?  Professori Mikko Mäntysaari, sosiaalityö,
                    yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto 

                    Kokonaisvaltainen sosiaalipolitiikka kunnassa – miten johtaa, miten oppia johtamaan?
                    Professori Vuokko Niiranen, sosiaalihallintotieteiden ja sosiaalijohdon koulutus,
                    sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto 

                    Hyvinvointistrategiat ja miten niitä toteutetaan?
                    Rehtori Jorma Niemelä, Diakonia-ammattikorkeakoulu 

                    Kunnallinen sosiaalipolitiikka – policy, politics vai polity? Professori Juhani Lehto
                    sosiaali- ja terveyspolitiikka, terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto 

                    YHTEISTÄ KESKUSTELUA 

17.00
         SEMINAARIN PÄÄTÖS, JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTYÖSKENTELYKutsu IX Bruno Sarlin -työseminaari.pdf