Uutiset

Kirjoittajakutsu teokseen "Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi"

14.10.2014 11:00

 ”Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi”
Kairala, Maarit & Niskala Asta & Pohjola, Anneli (toim.)

Teos paneutuu sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkuuskäsityksen muutokseen, erityisesti kehittäjäasiakkuuteen. Asiakkaiden mukaan ottamiselle ja kokemusten kuulemiselle on nyt erityinen tilaus palvelujen rakenteellisessa uudistamisessa. Erityisesti kokemustietoon perustuva palvelujen uudistaminen on vahvistunut. Asiakkaat ovat mukana uusien palvelujen muotoilussa ja suunnittelussa sekä arvioivat uudenlaisten palvelumuotojen toimivuutta. Käsitteellisesti asiakkaista kokemusasiantuntijoina on siirrytty kehittäjä- ja vaikuttaja-asiakkuutta korostaviin toimintakäytäntöihin. Etsimme teokseen sekä teoreettisia että empiirisiä artikkeleita, jotka avaavat työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistyökäytäntöjä kehittämisessä ja vaikuttamisessa tai joissa analysoidaan kokemusasiantuntijuuden ja kehittäjäasiakkuuden sekä yhteistyösuhteen merkityksiä.

Teoksen painopisteenä ovat kehittäjäasiakkuuden erilaiset mahdollisuudet. Tavoitteena on tuottaa ajankohtainen puheenvuoro, joka palvelee niin sosiaalialan opetusta, tutkimusta kuin käytäntöjen kehittämistä. Kirja on jatkoa kahdelle aiemmalle sosiaalityön asiakkuutta käsittelevälle teokselle (Laitinen, Merja & Pohjola, Anneli (toim.) (2010) Asiakkuus sosiaalityössä sekä Laitinen, Merja & Niskala, Asta (toim.) (2013) Asiakkaat toimijoina).

Lähetä noin sivun mittainen artikkeliehdotus 17.11.2014 mennessä sähköpostitse

anneli.pohjola@ulapland.fi

Saaduista ehdotuksista valitaan kirjan kokonaisuuden kannalta sopivimmat. Päätöksestä ilmoitetaan kirjoittajille 1.12.2014 mennessä. Artikkelit käyvät toukokuussa 2015 pääsääntöisesti läpi referee-prosessin, jota varten käsikirjoitukset tulee lähettää toimittajille viimeistään 30.4.15. Lopulliset artikkelit tulee olla valmiina 15.9.2015.

Toimituskunta

Pohjola Anneli                        Kairala Maarit            

Professori                               Yliopiston opettaja               

Lapin yliopisto                        Lapin yliopisto                       

anneli.pohjola@ulapland.fi     maarit.kairala@ulapland.fi  

                       

Niskala Asta                                  Lyly Hannu                        Suvi Tuomisto

kehittämispäällikkö                       kehittäjäasiakas                 kehittäjäasiakas

Poske                                            Poske                                Poske

asta.niskala@poskelappi.fi            hannu.lyly@mesta.org      suvi.tuomisto@windowslive.com