Uutiset

Kirjoittajakutsu Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjaan 2018: Sosiaalityö ja uusi asiantuntijuus

13.4.2016 9:00

Kirjoittajakutsu

Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2018

Sosiaalityö ja uusi asiantuntijuus (toimittajat Juvonen Tarja, Lindh Jari, Pohjola Anneli, Romakkaniemi Marjo)

Sosiaalityön asiantuntijuus on merkittävässä murrosvaiheessa. Vuosikirjan fokuksena on analysoida, mikä on sosiaalisen ja erityisesti sosiaalityön asiantuntijuuden paikka ja asema toimintaympäristön ja palvelurakenteen muutoksessa.

Muutokset ja uuden asiantuntijuuden vaateet korostuvat lähes kaikilla sosiaalityön toiminta-alueilla. Globalisaatio tuottaa taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia haasteita sosiaalityön asiantuntijuudelle. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio muuttaa sosiaalityötä entistä vahvemmin monialaisuuden ja yhteistoiminnan suuntaan eri professioiden ja organisaatioiden kesken. Asiakkuuden ja asiakasprosessien ymmärtämisen muutokset, erityistä tukea tarvitsevien ryhmien kasvu, sosiaalisten ongelmien yhteen kietoutuminen ja monimutkaistuminen edellyttävät sosiaalityön muutosasiantuntijuudelta, palvelujen johtamiselta ja organisoinnilta uusia työmenetelmiä, laadun kehittämistä ja kehittyvää tiedontuotantoa. Julkisen talouden säästöpoliittiset tehostamisvaatimukset haastavat myös sosiaalityön ammatillista harkintavaltaa ja asiantuntijuutta. Yhä tärkeämmäksi nousee kysymys, mikä on uuden sosiaalisen asiantuntijuuden teoreettinen, käsitteellinen ja empiirinen perusta.

Sosiaalityön asiantuntijuuden teemaan keskittyvä vuosikirja avaa analyyttistä keskustelua tämän päivän ja tulevaisuuden sosiaalityössä tarvittavasta asiantuntijuudesta ja osaamisesta. Tavoitteena on tuottaa teoreettisesti, käsitteellisesti ja empiirisesti vahva teos, jolla on käyttöä sosiaalityön tutkimuksessa, opetuksessa ja käytäntöjen kehittämisessä. Teoksessa pureudutaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten sosiaalityö ja sen asiantuntijuus asemoituu ja jäsentyy uusissa toimintaympäristöissä ja palvelurakenteissa? Miten sosiaalisen käsite ja sosiaalityön asiantuntijuuden paikka määrittyy sosiaalityön eri osa-alueilla osana monitoimijaista professioiden kenttää? Millaista osaamista sosiaalityöltä ja sen johtamiselta edellytetään uudenlaisissa moniasiantuntijaisissa organisaatioissa ja – verkostoissa? Millaista harkintavallan ja harkintaosaamisen asiantuntijuutta sosiaalityön kohtaamisissa ja prosesseissa edellytetään ja tuotetaan? Millaista tietoa, tietokäytäntöjä ja tiedontuotantoa sosiaalityön asiantuntijuudessa tarvitaan?

Kirjoittajakutsu on tarkoitettu sosiaalityön asiantuntijuudesta kiinnostuneille tutkijoille, opiskelijoille, käytännön työntekijöille sekä muille asiantuntijoille. Etsimmekin nyt teoreettiseen ja/tai empiiriseen analyysiin perustuvia, sosiaalityön asiantuntijuutta eri näkökulmista lähestyviä, kirjoituksia. Toivomme saavamme kirjaan artikkeleita sosiaalityön ja muidenkin tieteenalojen piiristä.

Noin sivun mittaiset artikkeliehdotukset lähetetään 31.5.2016 mennessä sähköpostitse kirjan toimittajista Tarja Juvoselle (tarja.juvonen[at]ulapland.fi).
Saapuneista ehdotuksista valitaan kirjan kokonaisuuden kannalta sopivimmat.
Julkaistavat artikkelit käyvät läpi refereeprosessin.

Vuosikirjan aikataulusuunnitelma:
- ehdotukset artikkeleiksi toimittajille 31.5.2016 mennessä
- kirjaan tulevien artikkeleiden valinta kesäkuussa 2016
- artikkelikäsikirjoitukset valmiit joulukuussa 2016
- referee-arvioinnit tammi-helmikuu 2017
- valmiit artikkelit kesäkuu 2017
- tekstien toimitustyö ja tekninen viimeistely syyskuuhun mennessä
- kustantajan toimitustyö, taitto ja painaminen syksyllä 2017
- vuosikirjan julkistaminen helmikuussa 2018 Sosiaalityön tutkimuksen päivillä

Toimittajien yhteystiedot (etunimi.sukunimi@ulapland.fi)
Tarja Juvonen, 040 4844263
Jari Lindh, 040 4844248
Anneli Pohjola, 040 5537498
Marjo Romakkaniemi, 040 4844184