Uutiset

Kirjoittajakutsu Janukseen

19.6.2014 11:00

Teemanumero: Sosiaalialan käytäntöjen tutkiminen

2000-luvun alussa virinnyt sosiaalityön käytäntötutkimus on käytäntökäänteen myötä levinnyt sosiaalialan yliopistoyksiköihin ja herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Yliopistot ovat perustamassa omia sosiaali- ja terveysalan käytäntötutkimusyksiköitää sosiaali- ja terveyspalvelu-rakenneuudistuksen myötä.

Palvelujärjestelmän tuloksellinen kehittäminen edellyttää tutkimusperustaista tiedontuotantoa ja juuri se avaa mittavan haasteen, johon käytäntö-tutkimuksen oletetaan olevan yksi ratkaisu, ellei suorastaan se puuttuva pala. Se, mitä käytäntötutkimus on ja miten sen tiedontuotanto eroaa muista sosiaalitutkimuksen lähestymistavoista, on silti epäselvää ja ehkä ristiriitaistakin.

Käytäntöjen tutkimuksesta ja sen haasteista puuttuu tiedeyhteisöä palvelevaa tutkittua tietoa.

Januksen teemanumero avaa sosiaalialan käytäntöjä palvelevaa tutkimusta ja sosiaalityön käytäntötutkimuksen tematiikkaa, sen metodeja, lähestymistapoja ja tutkimustuloksia. Teemanumero tavoittelee myös kriittisiä ja eriäänisiä näkökulmia käytäntöjen tutkimiseen. Tarvitsemme keskustelua siitä, millaista tutkimustietoa käytännön työstä tarvitaan? Millä tavalla tieto on tuotettu? Millainen tieto ohjaa työtä? Miten eri toimijat – palvelujen käyttäjät, ammattilaiset, päättäjät - pääsevät osallisiksi tiedon tuottamiseen?

Missä tiedon laadusta, käyttökelpoisuudesta ja merkittävyydestä päätetään?

Teemanumeron toimittavat Ilse Julkunen, Aino Kääriäinen ja Elina Virokannas. Teemanumero sisältää toimittajien johdantotekstin, enintään kuusi referee-artikkelia sekä teemaan liittyviä kirja-arvioita. Artikkeliehdotusten abstraktit (max. 300 sanaa) lähetetään 13.8.2014 mennessä sekä osoitteeseen aino.kaariainen@helsinki.fi että elina.virokannas@jyu.fi.

Teemanumeron aikataulu

 - Abstraktien viimeinen jättöpäivä 13.8.2014.

- Päätökset hyväksytyistä abstrakteista elokuun 2014 aikana.

- Artikkelien ensimmäiset käsikirjoitukset 30.10.2014 mennessä.

- Artikkelien referee-arviointiin lähtevät versiot 15.12.2014 mennessä.

- Referee-palautteet kirjoittajille 30.1.2015 mennessä.

- Kirjoitukset Januksen toimitukseen 15.4.2015 mennessä.