Uutiset

Käytännönopetuksen ohjaajakoulutusta tarjolla syksyllä 2021

17.6.2021 8:00

Sosiaalityön koulutusvastuuyliopistot ovat parhaillaan kehittämässä käytännönopetuksen tueksi valtakunnallista ohjaajakoulutusta sosiaalityön opiskelijoiden käytännönopetuksen ohjaajina toimiville sosiaalityöntekijöille. 5 opintopisteen laajuinen verkkokoulutuskokonaisuus pilotoidaan syksyllä 2021. Koulutus toteutetaan verkko-opintoina Moodlessa.

Koulutuksen tavoitteena on antaa perusvalmiudet opiskelijoiden työelämäjaksojen ohjaukseen ja siten vahvistaa opiskelijoiden työelämäjaksojen laadukasta toteutumista. Koulutus antaa osallistujalle mahdollisuuden oman ammatillisen toiminnan reflektointiin. Laadukas ohjaus tukee opiskelijoiden kiinnittymistä sosiaalityön tehtäviin ja antaa työnantajille mahdollisuuden esittäytyä opiskelijalle tulevaisuuden työpaikkana.

Haku koulutukseen toteutetaan 9.8.-6.9.2021. Lisätietoa Sosnetin verkkosivuilla elokuussa ennen kuin haku avautuu.

https://www.sosnet.fi/FI/Peruskoulutus/Kaytannonopetus