Uutiset

Kannanotto: Sote-uudistuksessa tulee turvata sosiaalihuollon laadukas tutkimus, koulutus ja kehittäminen

15.6.2022 8:00

Yhtenäisen kannanoton tavoitteena on vaikuttaa soteuudistuksen toimeenpanotyöhön, esimerkiksi lainsäädännön jatkovalmisteluun, puolue-/hallitusohjelmiin ja hyvinvointialueiden ja yta-alueiden TKKI- rakenteiden muodostamiseen ja asioista sopimiseen alueellisella tasolla.


Meneillään oleva laaja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaatii onnistuakseen sosiaalihuollon laadukasta tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKKI). Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus parhaaseen tutkittuun tietoon pohjautuvaan palveluun, ja sen vuoksi kaikilla hyvinvointialueilla on turvattava sosiaalihuollon TKKI-toiminnan järjestelmälliset ja resursoidut rakenteet, vaativat useat sosiaalihuollon korkeakoulutuksen ja tutkimuksen toimijat kannanotossaan.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet, sosiaalialan osaamiskeskusten verkosto ja sosiaalityön koulutusta tarjoavat yliopistot. Sosiaalityön korkeakoulutusta tarjoavat maassamme Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto.

Lue kannanotto ja tavoitteet sosiaalihuollon TKKI-toiminnalle kokonaisuudessaan verkossa https://bit.ly/3mDkCit

Lue asian uutisoinnista yliopistojen verkkosivuilta: