Uutiset

Ilmoittautuminen Sosnetin valtakunnallisille yhteistyöopintojen syksyn opintojaksoille alkaa 1.9.2021 klo 9:00

31.8.2021 13:59

Ilmoittautuminen Sosnetin valtakunnalliseen yhteistyöopintojen syyslukukauden tarjontaan alkaa 1.9.2021 klo 9:00

Syyskuun ilmoittautuminen on avoinna seuraaville opintojaksoille:

- Global Perspectives in Social Work 5op

- Riippuvuusongelmat ja mielenterveys 5op

- Rikosseuraamukset - asiakkaan, asiakastyön ja tutkimuksen näkökulmia 5op

- Toimijuus vammaissosiaalityössä 5op

Kevätlukukauden opintojaksoille ilmoittautuminen alkaa 1.11.2021 klo 9:00

Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu mukaan: https://www.sosnet.fi/FI/Peruskoulutus/Verkko-opetus