Uutiset

Haku käynnissä nyt: Sosiaalityön käytännön opetuksen ohjaajakoulutus

9.8.2021 14:34

Valtakunnallinen sosiaalityön opiskelijoiden ohjaajina toimiville ja siitä kiinnostuneille sosiaalityöntekijöille tarkoitettu ohjaajakoulutus toteutetaan ensimmäisen kerran lukuvuonna 2021-2022.

Hakuaika koulutukseen on 9.8-6.9.2021

Lue lisää koulutuksesta ja hakeudu mukaan osoitteessa https://www.sosnet.fi/FI/Peruskoulutus/Kaytannonopetus/Hakeutuminen-ohjaajakoulutukseen 

_____________________________________________________

Handledarutbildning för praktikundervisning i socialt arbete

Under hösten 2021 och början av våren 2022 ordnar Sosnet en rikstäckande handledarutbildning för socialarbetare som är intresserade av att handleda studenter. 
Utbildningen genomförs som distansundervisning och är tvåspråkig: en del av utbildningsmaterialet är svenskspråkigt och uppgifterna är möjliga att utföra på svenska.

Ansökan till utbildningen är öppen under perioden 9.8-6.9.2021. Mer information: https://www.sosnet.fi/FI/Peruskoulutus/Kaytannonopetus/Handledarutbildning-for-praktikundervisning-i-socialt-arbete