Uutiset

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen valtion korvauksen perusteita koskeva asetus vahvistettu

29.8.2019 14:00

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut asetuksen sosiaalityöntekijöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen perusteista vuonna 2019. Yliopistolle maksettava korvaussumma on 19.000 euroa jokaisesta valmistuvasta erikoistumiskoulutuksen suorittaneesta opiskelijasta. Jatkossa erikoisosiaalityöntekijän koulutusta järjestetään opiskelijoille maksuttomana. Asetus tulee voimaan 2.9.2019.

Lisätietoja sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta:
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sosiaalityon-erikoistumiskoulutuksen-korvaussumma-on-vahvistettu