Uutiset

Anneli Pohjola sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukuntaan

23.9.2016 11:00

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan ajalle 1.9.2016-31.8.2019. Neuvottelukunta liittyy maaliskuussa 2016 voimaan tulleeseen sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin. Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita sosiaalihuollon ammattihenkilöiden koulutuksesta, ammattitoiminnasta ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä.

Neuvottelukunnan päätehtävät ovat

  1. seurata ja arvioida sosiaalihuollon ammattihenkilöiden osaamis- ja koulutustarpeita sekä edistää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattitaidon ja koulutuksen kehittymistä,
  2. seurata ja arvioida sosiaalihuollon ammattihenkilöiden työnjaon kehittämistarvetta sekä edistää tarkoituksenmukaisen tehtävärakenteen muodostumista,
  3. seurata ja edistää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskinäistä ja viranomaisten välistä sekä asiakkaiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja sen kehittämistä

Sosiaalityön koulutusta ja yliopistoja neuvottelukunnassa edustaa professori Anneli Pohjola Lapin yliopistosta ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään professori Timo Harrikari Tampereen yliopistosta.

Lisätietoa:

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sosiaalihuollon-ammattihenkiloiden-neuvottelukunta-on-asetettu