Valintaperusteet kevät 2024

Sosiaalityön yhteisvalinnassa hakijat valitaan kahdesta valintajonosta:

 • Todistusvalinta
 • Valintakoevalinta

Todistusvalinnassa käytettävä pisteytys on vahvistettu vuosiksi 2020-2025. Valintakoevalinnan, aloituspaikkamäärien ja muiden yksityiskohtien osalta valintaperusteet vahvistetaan vuosittain.

Todistusvalinta

Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut tai suoritat hakukeväänä

 • suomalaisen ylioppilastutkinnon,
 • IB-tutkinnon,
 • EB-tutkinnon tai
 • Suomessa suoritetun RP- tai DIA-tutkinnon.

Keväällä 2024 valmistuvien suomalaisten ylioppilastutkintojen osalta todistusvalinnassa huomioidaan ne tutkinnot ja arvosanat, joiden tiedot ovat yliopistoilla viimeistään 14.5.2024.

 

Todistuspisteet lasketaan ylioppilastutkintosi arvosanojen perusteella. Jos olet suorittanut useampaan yllä mainittuun ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteesi lasketaan eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan. Ennen vuotta 2006 suoritetusta suomalaisen ylioppilastutkinnon reaalikokeesta ei voi saada pisteitä.

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, mutta ne julkaistaan kuitenkin viimeistään 27.5.2024 Oma Opintopolku -palvelussa.

Todistusvalinnan pisteytys  

Voit saada pisteitä enintään viidestä aineesta, jotka ovat

1. Äidinkieli

2. Painotettuna aineena paras seuraavista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto: filosofia tai historia tai psykologia tai yhteiskuntaoppi
 • IB-tutkinto Diploma Programme -ohjelmassa: filosofia tai historia tai psykologia tai Global Politics tai Economics
 • EB-tutkinto: filosofia tai historia tai psykologia tai Economics
 • Helsingin saksalaisessa koulussa suoritettu Reifeprüfung -tutkinto: historia
 • Helsingin saksalaisessa koulutussa suoritettu Deutsche Internationale Abitur -tutkinto: filosofia tai historia tai taloustieto

3. Parhaat pisteet tuottava arvosana ainereaalikorista

4. Parhaat pisteet tuottava arvosana kielikorista

5. Parhaat pisteet tuottava arvosana matematiikkakorista

Todistusvalinnan pisteytystaulukko

 (Katso EB-, IB-, RP- ja DIA-muuntotaulukot)

 

Voidaksesi tulla valituksi todistusvalinnassa, sinun on saatava vähintään 79 todistuspistettä.

 


Lisäksi sinulla tulee olla:

 • suomalaisesta ylioppilaskokeista äidinkieli vähintään C
 • IB-kokeista A-kieli (äidinkieli) vähintään arvosanalla 4
 • EB-kokeista L1-kieli vähintään arvosanalla 6,0
 • Suomessa suoritetuista RP- tai DIA-kokeista äidinkieli vähintään arvosanalla 7

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti:

1. Äidinkielestä saadut pisteet

2. Parhaat pisteet tuottava aine seuraavista aineista: filosofia, historia, psykologia tai yhteiskuntaoppi. EB-tutkinnossa filosofia, historia, psykologia tai economics, IB-tutkinnossa filosofia, historia, psykologia, Economics tai Global Politics, RP-tutkinnossa historia ja DIA-tutkinnossa filosofia, historia tai taloustieto.

Mikäli hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on näiden kriteerien soveltamisen jälkeen sama pistemäärä, ei ketään heistä hyväksytä.

Valintakoevalinta

Voit osallistua valintakokeeseen, jos et saanut tämän tai ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa todistusvalinnassa. 

Keväällä 2024 IB- tai EB-tutkinnon suorittavien kannattaa osallistua valintakokeeseen, koska ennakkoarvioihin perustuva todistusvalinta on ehdollinen ja voidaan perua, jos arvosanat laskevat.

 

Valintakoevalinnan tulos ilmoitetaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 4.7.2024.

Valintakoevalinnan pisteytys

Valintakokeessa on kaksi osaa. Voit saada 0 - 30 pistettä kummastakin osasta. Kaikilta kokeeseen osallistuneilta arvioidaan osa 1 ja hakijat asetetaan sen perusteella paremmuusjärjestykseen. Kokeen osa 2 arvioidaan kolminkertaiselta määrältä hakijoita sosiaalityön yhteisvalinnan valintakoevalinnan aloituspaikkamäärään verrattuna. Osan 2 arviointiin pääsevät osassa 1 parhaiten menestyneet hakijat. Jos useammalla hakijalla on sama pistemäärä osasta 1 kuin viimeisellä osan 2 arviointiin pääsevällä hakijalla, osa 2 arvioidaan kaikilta näiltä hakijoilta.

Sinun on mahdollista tulla hyväksytyksi vain, jos saat osasta 2 vähintään 7 pistettä. Lopullisessa valinnassa huomioidaan osan 1 ja osan 2 yhteispisteet. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 60 pistettä.

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen kokeen osasta 2 saatujen pisteiden perusteella.

Mikäli hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on näiden kriteerien soveltamisen jälkeen sama pistemäärä, hyväksytään kaikki tasapistetilanteessa olevat.