Valintaperusteet kevät 2022

Sosiaalityön yhteisvalinnassa hakijat valitaan kahdesta valintajonosta:

 • Todistusvalinta
 • Valintakoevalinta

Todistusvalinnassa käytettävä pisteytys on vahvistettu vuosiksi 2020-2025. Valintakoevalinnan, aloituspaikkamäärien ja muiden yksityiskohtien osalta valintaperusteet vahvistetaan vuosittain.

Hakukelpoisuus

Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan tulee täyttää yliopistolaissa mainitut edellytykset hakukelpoisuudesta (YoL 558/2009, 37§).

Ollakseen hakukelpoinen, hakijalla tulee olla suoritettuna jokin seuraavista tutkinnoista:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Suomessa suoritettu Reifeprüfung (RP) tai Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinto
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • Ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelposuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin


 • Suomessa suoritettu AICE-tutkinto (Cambridge Advanced International Certificate of Education)
 • Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkoimailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto
 • tai sinulla on opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa

Lisäksi hakijalta edellytetään suomen kielen taidon osoittamista. Kielitaitovaatimus koskee kaikkia suomenkielistä tutkintoon johtavaa koulutusta. Huom! Sosiaalityön yhteisvalinnassa mukana olevista yliopistoista Helsingin yliopisto on kaksikielinen, johon hakiessa sinun tulee osoittaa riittävä kielitaito suomen tai ruotsin kielessä.

Sosiaalityön koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön piiriiin, mikä asettaa rajoituksia opiskelijaksi ottamiselle.

Todistusvalinta

Olet mukana todistusvalinnassa, mikäli suoritat hakukeväänä 2022 tai olet jo suorittanut:

 • suomalaisen ylioppilastutkinnon
 • IB-tutkinnon
 • EB-tutkinnon
 • Suomessa suoritetun RP- tai DIA-tutkinnon.

 

Keväällä 2022 valmistuvien suomalaisten ylioppilastutkintojen osalta todistusvalinnassa huomioidaan tutkinnot ja arvosanat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä viimeistään 17.5.2022.

Todistuspisteet lasketaan ylioppilastutkintosi arvosanojesi perusteella. Jos olet suorittanut useampaan yllä mainittuun ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteesi lasketaan eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan. Ennen vuotta 2006 suoritetuista suomalaisen ylioppilastutkinnon reaalikokeesta ei voi saada pisteitä.

Todistusvalinnan pisteytys

Voidaksesi tulla valituksi todistusvalinnassa, sinun on saatava vähintään 79 todistuspistettä.

Lisäksi sinulla tulee olla:

 • suomalaisesta ylioppilaskokeista äidinkieli vähintään C
 • IB-kokeista A-kieli (äidinkieli) vähintään arvosanalla 4
 • EB-kokeista L1-kieli vähintään arvosanalla 6,0
 • Suomessa suoritetuista RP- tai DIA-kokeista äidinkieli vähintään arvosanalla 7

Ylioppilastodistus pisteytetään yhteiskuntatieteellisen alan pisteytyksen mukaisesti.

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon enintään viisi ainetta:

1. Äidinkieli

2. Painotettuna aineena paras seuraavista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto: filosofia tai historia tai psykologia tai yhteiskuntaoppi
 • IB-tutkinto Diploma Programme -ohjelmassa: filosofia tai historia tai psykologia tai Global Politics tai Economics
 • EB-tutkinto: filosofia tai historia tai psykologia tai Economics
 • Helsingin saksalaisessa koulussa suoritettu Reifeprüfung -tutkinto: historia
 • Helsingin saksalaisessa koulutussa suoritettu Deutsche Internationale Abitur -tutkinto: filosofia tai historia tai taloustieto


 

3. Parhaat pisteet tuottava arvosana ainereaalikorista

4. Parhaat pisteet tuottava arvosana kielikorista

5. Parhaat pisteet tuottava arvosana matematiikkakorista

 

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti:

1. Äidinkielestä saadut pisteet

2. Parhaat pisteet tuottava aine seuraavista aineista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto: filosofia, historia, psykologia tai yhteiskuntaoppi
 • EB-tutkinto: filosofia, historia, psykologia tai Economics
 • IB-tutkinto: filosofia, historia, psykologia, Economics tai Global Politics
 • RP-tutkinto: historia
 • DIA-tutkinto: filosofia, historia tai taloustieto

Mikäli hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on näiden kriteerien soveltamisen jälkeen sama pistemäärä, ei ketään heistä hyväksytä.

Valintakoevalinta

Voit osallistua valintakokeeseen, jos et saanut tämän tai ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa todistusvalinnassa.

 

Keväällä 2022 IB- tai EB-tutkinnon suorittavien kannattaa osallistua valintakokeeseen, koska ennakkoarvioihin perustuva todistusvalinta on ehdollinen ja voidaan perua, jos arvosanat laskevat.

Valintakoevalinnan pisteytys

Valintakokeessa on kaksi osaa. Voit saada 0 - 30 pistettä kummastakin osasta. Kaikilta kokeeseen osallistuneilta arvioidaan osa 1 ja hakijat asetetaan sen perusteella paremmuusjärjestykseen. Kokeen osa 2 arvioidaan kolminkertaiselta määrältä hakijoita sosiaalityön yhteisvalinnan valintakoevalinnan aloituspaikkamäärään verrattuna. Osan 2 arviointiin pääsevät osassa 1 parhaiten menestyneet hakijat. Jos useammalla hakijalla on sama pistemäärä osasta 1 kuin viimeisellä osan 2 arviointiin pääsevällä hakijalla, osa 2 arvioidaan kaikilta näiltä hakijoilta.

Voidakseen tulla valituksi sosiaalityön yhteisvalinnassa, hakijan tulee saada osiosta 2 vähintään 7 pistettä.

 

Lopullisessa valinnassa huomioidaan osan 1 ja osan 2 yhteispisteet. Valintakokeen osien yhteenlaskettu enimmäispistemäärä on 60 pistettä.

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen kokeen osasta 2 saatujen pisteiden perusteella.

Mikäli hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on näiden kriteerien soveltamisen jälkeen sama pistemäärä, hyväksytään kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.