Uutiset

Haku Monitieteisen sosiaalipalveluiden tohtoripilotin (DocSoc360°) tehtäviin käynnissä

Docsoc360_banneri_SUOMI_1171x398(1).png
14.5.2024 14:26

Monitieteinen sosiaalipalveluiden tohtoripilottiin (DocSoc360°) palkataan 34 väitöskirjatutkijaa vuosille 2025-2027. Pilotin myötä avautuu ainutlaatuinen mahdollisuus toteuttaa sosiaalipalveluihin liittyvä väitöskirja monitieteisessä ympäristössä. Parhaillaan ovat käynnissä haut Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin ja Tampereen yliopistojen tehtäviin, joihin palkataan yhteensä 22 väitöskirjatutkijaa/nuorempaa tutkijaa.Monitieteisen sosiaalipalveluiden tohtoripilotin (DocSoc360°) tavoitteena on vahvistaa sosiaalipalveluita tutkimusperustaisesti. Verkosto yhdistää sosiaalityön, yhteiskuntapolitiikan, kasvatustieteen, terveystieteiden, hallintotieteen, johtamisen ja oikeustieteen sekä viestinnän alan tutkijoita tarkastelemaan sosiaalipalveluita monitieteisesti ja -näkökulmaisesti.

DocSoc360°-tohtoripilotti on osa opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2024–2027 rahoittamia tohtorikoulutuspilotteja, joissa kokeillaan tohtorikoulutuksen uusia käytänteitä Suomessa. Tohtorikoulutuspilottien tavoitteena on mm. lisätä tohtorikoulutettujen liikkuvuutta yliopistojen, yritysten ja muiden organisaatioiden välillä sekä kannustaa tohtoreita monipuolisille tutkijanurille.
    

Haut DocSoc360°-tohtoripilotti tehtäviin ovat avoinna kevään 2024 aikana. Tällä hetkellä haku on auki 22 tehtävään (neljä tehtävää Itä-Suomen yliopistossa, kuusi Jyväskylän yliopistossa, kuusi Lapin yliopistossa ja kuusi Tampereen yliopistossa). Tehtävät kytkeytyvät kunkin yliopiston tutkimusprofiiliin ja väitöstutkimuksia on mahdollisuus toteuttaa esim. laadullisin ja/tai määrällisin menetelmin.

Alle on koottu kunkin pilotissa mukana olevien seitsemän yliopiston tutkimuksellisia painopisteitä tohtoripilotissa. Linkit avoinna olevien tehtävien hakukuulutuksiin löytyvät kunkin yliopiston DocSoc360°-profiilikuvauksen yhteydestä.

Helsingin yliopisto

 • Lapsuuden ja nuoruuden kriittiset nivel- ja siirtymävaiheet. Kiinnostus siihen, kuinka tulevaisuuteen suuntautuminen ja tulevaisuuden suunnittelu voisivat parantaa haitallisille lapsuudenkokemuksille altistuneiden nuorten resilienssiä.
 • Lasten ja nuorten palvelujen (mm. koulut, päiväkodit, lastensuojelu) ammatillinen työ ja moniammatilliset toimintaympäristöt “myrskyisinä” aikoina. Kiinnostus siihen, miten nuorille toivoa luovia ammatillisia käytäntöjä kehittää sekä millä tavoin lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää niin ryhmätasolla kuin yhteiskunnassa laajemminkin.

  Haku tehtäviin on päättynyt.

 

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto etsii DocSoc360°-konsortioon neljää väitöskirjatutkijaa. Yhteiskuntatieteiden laitoksen sosiaalityön pääaineessa haettavana oleviin väitöskirjatutkijan tehtäviin sisältyy tutkimusta jollain seuraavista aihealueista:

Teema 1: Lastensuojelu
Teema 2: Vammaistutkimus ja
Teema 3: Asiakasturvallisuus.

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineen tutkimusteema on:
Teema 4: Sosiaalipalveluiden johtaminen ja palveluiden integrointi.

Haku käynnissä 30.5.2024 asti: lue hakukuulutus

 

Jyväskylän yliopisto

Tohtoripilotin väitöskirjat kohdistuvat sosiaalipalvelujen tutkimukseen, erityisesti väestön ikääntymisen, vanhus- ja vammaispalvelujen sekä työikäisten palvelujen, digitaalisten sosiaalipalvelujen sekä sosiaalipalvelujen johtamisen ja tiedonmuodostuksen tutkimukseen. Jyväskylän yliopistossa tohtoripilotti toimii läheisessä yhteistyössä Suomen Akatemian rahoittaman Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön kanssa.

Haku käynnissä 17.5.2024 asti: lue hakukuulutus

 

Lapin yliopisto

Väitöskirjatutkimukset käsittelevät seuraavia teemoja ja niissä yhdistyvät tieteidenväliset näkökulmat:

 • sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelujärjestelmä
 • sosiaalipalvelut ja hyvinvointijohtaminen sisältäen käyttäjien osallisuuden ja verkostoyhteistyön kehittämisen
 • pakottava kontrolli ja vaino lapsiin kohdistuvan väkivallan muotoina
 • arjen turvallisuus ja globaalien katastrofien kohtaaminen

Haku käynnissä 17.5.2024 asti: lue hakukuulutus

 

Oulun yliopisto

Väitöskirjat kohdentuvat sosiaalityöhön, saamelaiseen kulttuuriin ja saamen kieleen. Haun kohteen yleisinä tutkimuksellisina teemoina ovat:

 • saamelaisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet, palvelujärjestelmä ja kehittäminen osana saamelaista yhteiskuntaa
 • saamelaisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutus
 • saamelaisen kulttuurisen kompetenssin ja saamen kielten kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • saamelaiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaina ja
 • alkuperäiskansaan ja saamelaiseen yhteisöllisyyteen liittyvät erityispiirteet sosiaalityössä ja terveydenhuollossa

Haku alkaa kevään 2024 aikana

 

Tampereen yliopisto

Väitöskirjojen tulee sijoittua seuraaville tutkimusalueille:

 • moniammatillinen työ sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä sekä ammattien että organisaatioiden työnjaon ja vuorovaikutuksen näkökulmista
 • erityisen tuen tarpeessa olevien kansalaisten kohtaaminen
 • palvelujen saavutettavuus ja vaikuttavuus

Haku käynnissä 17.5.2024 asti: lue hakukuulutus

 

Vaasan yliopisto

Väitöstutkimukset liittyvät esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • Haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden kohtaaminen
 • Paljon sosiaalipalveluja käyttävien asiakkaiden kokemustiedon hyödyntäminen
 • Asiakaslähtöinen palveluintegraatio hyvinvointialueilla
 • Vaikuttavuusperustainen johtaminen sosiaalipalveluissa
 • Ekosysteemiajattelun soveltaminen sosiaalipalvelujen kehittämisessä

Haku tehtäviin on päättynyt.