Kansainväliset järjestöt

Pohjoismainen sosiaalityön yliopistojen ja korkeakoulujen yhdistys (The Nordic Association of Schools of Social Work NASSW, Nordisk Sosialhøgskolekomité, NSHK) kokoaa yhteen sosiaalityön koulutusorganisaatiot Pohjoismaissa.