Sosiaalityön käytännön, koulutuksen ja tutkimuksen strategista kumppanuutta Itä-Suomen yliopistossa

Katri Savolainen, projektipäällikkö
Sosiaalityön koulutuksen työelämälähtöisyyden kehittämishanke Kainuussa ja Itä-Suomessa (ESR) Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos
Sähköposti: katri.j.savolainen(a)uef.fi
Puh. 040 - 355 2222

Pohjois-Savon ja Kainuun ELY- keskukset rahoittavat Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen Sosiaalityön koulutuksen työelämälähtöisyyden kehittämishankkeita vuonna 2010–2011. Kyseessä on hankekokonaisuus, jolla vahvistetaan sosiaalityön käytännön opetusta työelämän osaamistarpeita vastaavaksi yhdessä muiden sosiaalialan toimijoiden kanssa. Tehtävänä on integroida sosiaalityön työelämän käytäntöjen ja kehittämistyön sekä opetuksen ja tutkimuksen yhteistyö Itä-Suomen yliopistollisen opetussosiaalikeskuksen verkostomaiseen rakenteeseen. Verkoston toiminnassa painopiste tulee olemaan sosiaalityön koulutuksen, tutkimuksen sekä alueellisen hyvinvointityön kehittämisessä.

Yliopistollisen opetussosiaalikeskuksen toimintaan liitetään pedagoginen verkkoympäristö (www.uef.fi/opetussosiaalikeskus), joka palvelee alueellisesti laajenevaa ja monipuolistuvaa verkostomaista toimintaa ja vahvistaa toimijoiden välistä tiedonmuodostusta. Toiminta opetussosiaalikeskuksen verkostossa perustuu kumppanuusyhteistyöhön, toimijoiden monipuoliseen osaamispääomaan ja uudenlaisen yhteistoiminnan tuottamiin oppimistuloksiin. Toimintamuotoja ovat muun muassa käytännön opetus, tutkimusperustainen työn kehittäminen, kehittämishankkeet, täydennyskoulutus, jatkokoulutus ja tutkimuksellinen tiedon tuottaminen.

Hankkeen aikana toteutetaan opintokokonaisuus, jolla vahvistetaan käytännön työntekijöiden ohjaus- ja kehittämisvalmiuksia. Ohjaajaksi sosiaalialalle -koulutus (10 op) suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (ISO) ja alueen ammattikorkeakoulujen kanssa. Koulutus suunnataan sosiaalityöntekijöille ja sosionomeille, jotka ovat kiinnostuneita opiskelijoiden ohjauksesta ja sosiaalialan osaamisen kehittämisestä. Koulutus on avoin myös opiskelijoille, joilla käytäntöjen opiskelu on ajankohtaista. Yhteisenä tavoitteena on mahdollistaa sosiaalialan opiskelijoiden rinnakkain toimiminen käytännön kentällä.

Hankkeen alkuvaiheessa selvitettiin sosiaalityön koulutuksen työelämälähtöisiä kehittämistarpeita yhdessä työelämän kanssa. Käytännön toimijat toivovat yliopiston suhteen entistä laaja-alaisempaa yhteistyötä opetussosiaalikeskusverkoston toimintarakenteessa. Odotukset kohdistuvat erityisesti alueiden tarpeista lähtevän tutkimuksen ja tiedontuotannon vahvistamiseen sekä osaavan työvoiman saannin turvaamiseen. Yliopistoyhteistyön toivotaan lisäävän myös sosiaalialan työntekijöiden kiinnostusta omaa alaa kohtaan sekä työssä jaksamista.

Yhteistoiminta yliopistollisen opetussosiaalikeskusverkoston ohjaus- ja opetusympäristössä tarjoaa tulevaisuudessa sosiaalityön opiskelijoille sekä käytännön työntekijöille mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen jatkuvaan työelämälähtöiseen kehittämiseen.
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK