Tampereen malli

Opiskelijan ohjaus sosiaalialalla

Opiskelijan ohjaus sosiaalialalla on suppea koulutus, joka antaa perustiedot opiskelijan ohjauksesta. Koulutus on yhteinen sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille. Koska koulutukseen osallistuu kahden eri oppilaitoksen; yliopiston sosiaalityön oppiaineen ja ammattikorkeakoulun, opiskelijoiden ohjaajia ja näiden koulutuksien käytännön opetuksen/opiskelijan harjoittelun tavoitteet ovat erilaiset, niin koulutus rakentuu kaikille yhteisestä koulutuksesta ja eri ammattiryhmien pienryhmäosioista.

Kaikille koulutukseen osallistuneille yhteisiä ovat asiantuntijaluennot. Jokaisessa lähiopetuspäivässä on kunkin teeman asiantuntija puhumassa aiheesta.
  • Opiskelijan ohjauksen perusteet
  • Teoriasta ohjattuun käytäntöön
  • Palautteen anto ja arviointi opiskelijan ohjauksessa
    • Ajankohtaista tietoa sosiaalialan tutkimuksesta:
    • Moraalinen järkeily sosiaalityön tietämisen tapana
    • Sosiaalitoimen työnohjauksen syntyvaiheet ja kehitys Tampereella

Aamunpäivän asiantuntijaluennon jälkeen on pienryhmätyöskentelyä, jossa sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät jakaantuvat eri ryhmiin. Pienryhmissä asiantuntijaluennon ja kirjallisen ennakkotehtävän pohjalta reflektoidaan sitä, mitä uusi tietoa tarkoittaa sijoitettuna omaan ammatilliseen työhön ja opiskelijan ohjaukseen.

Koulutukseen kuuluu neljä lähiopetuspäivää ja työnohjauksellinen iltapäivä. Lähiopetuspäivien välissä on kirjallisia välitehtäviä ja kirjallinen lopputyö. Välitehtävät valmistelevat tulevan lähiopetuspäivän teemaan ja pyrkivät laittamaan jo ennakkoon koulutukseen osallistuneen reflektioprosessin käyntiin koskien kyseistä aihetta.


Arviointi Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen ylipiston ja Sosiaalityön koulutuksen työelämälähtöisyys -hankkeen järjestämästä koulutuksesta Opiskelijan ohjaus sosiaalialalla

Koulutukseen osallistui 26 koulutuetettavaa. Koulutettavat olivat heterogeeninen ryhmä. Sosiaalialalla oloaika vaihteli 26-vuodesta 2 vuoteen. Keskimääräinen sosiaalialalla oloaika oli 10 -vuotta. Kuusi koulutettavista ei ollut toiminut opiskelijan ohjaajana ennen koulutusta, mutta suurimmalla osalla oli kokemusta opiskelijan ohjauksesta jo ennen koulutusta. 20 koulutettavalla oli opiskelijan ohjaus samanaikaisesti koulutuksen kanssa. Koulutukseen osallistui 12 sosiaalityöntekijää, lastenvalvoja, 11 ohjaaja ja 2 suunnittelutehtävissä olevaa.

Koulutuksen hyvän palautteen perusteella voidaan päätellä, että koulutuksen oppimismuodot toimivat hyvin heterogeenisessä ryhmässä. Luennoilla saatiin yleinen teoreettinen tieto, jota sovellettiin välitehtävissä ja pienryhmissä omaan työhön ja opiskelijan ohjaukseen. Tosin juuri valmistuneet ja vähän aikaan sosiaalialalla olevat eivät välttämättä hyödy tämän muotoisesta koulutuksesta.

Koulutukseen kuului kirjallisia välitehtäviä ja lopputyö. Käytännön opettajien/ohjaajien koulutuksen perusajatukseen on kuulunut oppia kirjoittamaan omasta työstään ja reflektioprosessistaan. Tämän koulutuksen välitehtävistä ja lopputöistä voidaan kuitenkin päätellä, että nykymuotoiset sosiaalialan peruskoulutukset antavat erittäin hyvät taidot kirjoittamiseen ja oman työn kuvaamiseen. Tästä on esimerkkinä Tampereen kaupungin aikuissosiaalityöntekijän Tiina Forssellin essee (linkki 1 c), jossa hän ansiokkaasti siirtää luennoilla saamaansa teoreettista tietoa omaan työhönsä ja opiskelijan ohjaukseen. Samalla hän tuo esiin yliopiston opetuksen kehittämistarpeita. Koulutuksen välitehtäviä ja lopputöitä tulisikin kehittää siihen suuntaan, että niistä saatavaa tietoa voidaan paremmin hyödyntää käytännön opettajien/ohjaajien jatkokoulutuksissa tai systemaattisesti kerätä tietoa opiskelijan ohjausprosessista sosiaalialalla.

Lopputöissä jo osittain hyödynnettiin koulutuksessa syntynyttä tietoa siten, että se siirrettiin koko organisaatiolle tai työyhteisölle. Osa opiskelijoista teki opiskelijan perehdytyskansion organisaatiosta ja osa teki omaan työhönsä liittyvän ohjauksen käsikirjan. Aikuissosiaalityöntekijät Katariina Liimatainen ja Elinä Perkiö huomasivat ohjatessaan opiskelijaa, että heille itselleen on myös tärkeää jäsentää, mitä aikuissosiaalityöntekijän työnkuva on organisaatiouudistuksen jälkeen. He tekivät Käsikirjan: Opiskelijan ohjaus ja käytännön opetus, jossa he samalla kuvaavat aikuissosiaalityöntekijän työtä uudessa organisaatiossa. Sijais- ja jälkihuoltoon tulee lähinnä sosiaalityön syventävien vaiheiden opiskelijoita, joilta odotetaan jo itsenäistä työskentelyä. Sosiaalityöntekijät Anne Riihimäki ja Tuula Rintala tekivät Sosiaalityön harjoittelun käsikirjan sijais- ja jälkihuollon sosiaalityöstä, jonka tarkoituksena on kertoa opiskelijalle, mitä työtä sosiaalityöntekijät tekevät kyseisessä toimipisteessä ja mitä opiskelija voi harjoittelijana tehdä siellä.


Koulutuspäivien ohjelma


OPISKELIJAN OHJAUS SOSIAALIALALLA
(5 op ammatillinen täydennyskoulutus)

Pe 28.1.2011 Opiskelijan ohjauksen perusteet

9.00-9.45 Ohjauskoulutuksen tavoitteet ja tutustuminen
(kouluttaja ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta)
10.00-11.30 Asiantuntijaluento
Prof. Anna Raija Nummenmaa: Ohjaus oppimisprosessina ja
pedagogisena toimintana.
Linkki b 1 puuttuu
Ennakkotehtävä linkki 1
11.30-12.15
Lounas
12.15-13.00 Asiantuntijaluento jatkuu
13.20-14.00
Käytännön opetuksen ja harjoittelun tavoitteet sekä opiskelijan ohjaus oppilaitosten näkökulmasta
(kouluttaja ammattikorkeakoulusta ja yliopistolta)
14.00-15.30 Pienryhmätyöskentelyä: Ohjauksen haasteet omassa työssä
(kouluttaja ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta)
15.30-16.00 Yhteenveto päivästä

Pe 11.3.2011 Teoriasta ohjattuun käytäntöön

9-12 Asiantuntijaluento
Kehittämiskonsultti Antti Särkelä: Teoriasta ohjattuun käytäntöön ja sukupuolisensitiivinen sosiaalialan työ
Linkki 2b
12.00-12.45 Lounas
12.45-13.30 Asiantuntijaluento jatkuu
13.50-15.20 Pienryhmät: Millainen ohjaaja koen olevani asiakastyössä?
Ennakkotehtävien linkki 2
(kouluttaja ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta)
15.20-16.00 Ryhmätöiden purku yhdessä ja yhteenveto päivästä

Ke 6.4. Työnohjauksellinen iltapäivä.
                         Valmistava tehtävä linkki 3
                         Erilliset ryhmät sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille


Pe 15.4. Palautteen anto ja arviointi opiskelijan ohjauksessa

9–12.00 Asiantuntijaluento
Projekitpäällikkö, KM Kirsi Viitanen: Herjaavasta kolauteesta korjaavaan palautteeseen – Palaute ja arviointi ohjaustyössä
Linkki 3b Arviointi ohjaajan työssä
Linkki 3b Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa
12.00–12.45 Lounas
12.45–14.30 Asiantuntijaluento jatkuu
14.30–16.00 Pienryhmät: Pohdi mitä eettisiä kysymyksiä liittyy opiskelijan ammatillisten taitojen arviointiin
Ennakkotehtävien linkki 4
(kouluttaja ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta)  

Pe 6.5. Ohjauskoulutuksen päättöseminaari

9.00-10.15 Asiantuntijaluento
Professori Hannele Forsberg: Moraalinen järkeily sosiaalityön tietämisen tapana
linkki b 4 puuttuu
10.30-11.15
Asiantuntijaluento
Johtava sosiaalityöntekijä Raija Kannisto: Sosiaalitoimen työnohjauksen syntyvaiheet ja kehitys Tampereella
linkki b 5 puuttuu
11.15-11.30 Keskustelu
11.30-12.15 Lounas
12.15-15.00
Koulutuksen lopputöiden esittely: Koulutuksesta reflektoiva essee tai suunnitelma, jossa kehitetään ohjauskäytäntöjä omassa organisaatiossa
Linkki  5
15.00-16.00 Loppupalaute + todistusten jako ja kakkukahvit

Todistuksen saaminen koulutuksesta edellyttää läsnäoloa kaikkina koulutuspäivinä.
Pakottavan esteen sattuessa sovittava korvaavasta tehtävästä koulutuksen vetäjän kanssa (max 1 korvaavuus).Lisätietoja:

Sinikka Forsman
Tuntiopettaja   YTM
sinikka.forsman@uta.fi 
Tampereen yliopisto
Suvi Krok
Projektisuunnittelija YTT
suvi.krok@ulapland.fi
Helsingin yliopisto
 Sirpa Tietäväinen
Koulutuspäällikkö YTL
sirpa.tietavainen@tamk.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu


tampere_linkki_2b.pdf (869 KB)
tampere_linkki1.doc (38 KB)
tampere_linkki1c.pdf (62 KB)
tampere_linkki2.doc (88 KB)
tampere_linkki2c.pdf (333 KB)
tampere_linkki3.doc (88 KB)
tampere_linkki3b_arviointi.pdf (222 KB)
tampere_linkki3b_palaute.pdf (130 KB)
tampere_linkki3c.pdf (900 KB)
tampere_linkki4.doc (89 KB)
tampere_linkki5.doc (90 KB)
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK