Mikä ERKO? - Uusimuotoista erikoissosiaalityöntekijäkoulutusta

kehittämässä

Erikoistumiskoulutus on ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää koulutusta korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille. Sosnet kehittää uuteen lainsäädäntöön perustuvaa erikoissosiaalityöntekijäkoulutusta opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella. Korkeakoulut jättivät opetus‐ ja kulttuuriministeriön erikoistumiskoulutusten kehittämisrahoitushakuun yhteensä 62 hakemusta, joista viidelle myönnettiin erityisavustus. Sosnetin hankkeessa kartoitetaan erikoissosiaalityöntekijäkoulutuksen uudistamisen suunnat sekä yhteistyön toteutuminen työelämän tahojen ja yliopistojen kesken sekä luodaan uusi malli koulutuksen toteuttamiseksi.

Sosnetin yliopistot ovat jo 15 vuoden ajan järjestäneet lisensiaatintutkintoon johtavaa erikoissosiaalityöntekijän
koulutusta (120 op) viidellä sosiaalityön erikoisalalla erillisen lainsäädännön turvin. Koulutuksen tavoitteena
on ollut tutkivaan työotteeseen perustuvan erikoisosaamisen ja alan käytäntöjen tieteellisen perustan
vahvistaminen.

Kuluvan vuoden alussa voimaan tulleen yliopistolain muutoksen myötä uusimuotoiset erikoistumiskoulutukset
tulevat osaksi koulutusjärjestelmää ja korkeakoulujen tehtävää. Uusimuotoiset erikoistumiskoulutukset
ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja
ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Erikoistumiskoulutus on
uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Lainsäädännön uudistus mahdollistaa
pitkään toteutetun erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen kehittämisen ja työelämän osaamistarpeisiin vastaamisen.

Sosiaalityön koulutusyksiköiden tavoitteena on, että sosiaalityöntekijöille voidaan edelleen järjestää korkeatasoista ja laaja‐alaista erikoistumiskoulutusta, jolla voidaan vahvistaa alan tutkimusperustaisuutta ja vastata monimutkaisiin lastensuojelun, päihdekierteiden, yhteiskunnallisen eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ongelmiin. Myös sosiaalityön toimintaympäristön muutokset, kuten sosiaali‐ ja terveyspalvelujen kokonaisuudistus, edellyttävät koulutuksen kehittämistä.

Alkuvaiheessa kehittämishankkeen toiminta painottui työelämän osaamistarpeiden kartoittamiseen ja työelämän
asiantuntijoiden kuulemiseen. Tätä tarkoitusta varten Sosnet järjesti työelämän asiantuntijoille
työkokouksen 12.8. ja seminaarin 27.8. Helsingissä. Lisäksi työelämätarpeita kartoitettiin kesä‐elokuun aikana
sähköisellä kyselyllä, johon vastasi 6.8.2015 mennessä 369 henkilöä. Kyselyn tavoitteena oli saada sosiaalityöntekijöiden, sosiaalijohdon ja muiden sosiaalialan asiantuntijoiden näkemykset sosiaalityön erikoisosaamisesta ja työelämän osaamistarpeista koulutuksen kehittämisen tueksi.

Syksyn aikana Sosnetin yliopistot ovat suunnitelleet erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen osaamistavoitteita, sisältöjä ja järjestämiseen liittyvien asioita yhteistyössä työelämän asiantuntijoiden kanssa. Suunnittelutyön tuloksena Sosnetin yliopistoille esitetään erikoissosiaalityöntekijän koulutusta, jota toteutetaan neljällä sosiaalityön erikoisalalla: 1) Hyvinvointipalvelut, 2) Kuntouttava sosiaalityö, 3) Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö ja 4) Rakenteellinen sosiaalityö. Kaikkien erikoisalojen erikoistumiskoulutuksen laajuus on 70 op. Lokakuun aikana erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen erikoisaloista on tarkoitus tehdä sopimukset, joissa sovitaan yliopistolain (558/2009) 7 a § mukaisesta erikoistumiskoulutuksesta valtioneuvoston asetuksen 1439/2014 edellyttämällä tavalla. Erikoistumiskoulutusta koskeva sopimus mahdollistaa erikoistumiskoulutuksen järjestämisen.

Uusimuotoisten erikoissosiaalityöntekijän koulutusten suunnitellaan käynnistyvän joko syksyllä 2016 (Hyvinvointipalvelut ja Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö) tai syksyllä 2017 (Kuntouttava sosiaalityö ja Rakenteellinen sosiaalityö). Syksyllä 2016 mahdollisesti alkavien koulutusten opiskelijahaku käynnistetään kevään 2016 aikana. Hausta tiedotetaan Sosnetin www-sivuilla.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK