AHOT korkeakouluissa -hanke (2012-2013)

Sosnet on osallistunut aktiivisesti aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AHOT) kehittämistyöhön osana ESR-rahoitteista AHOT-korkeakouluissa -hankkeen Sosiaalialan osahanketta. Hankkeessa ovat olleet mukana toimijoina Sosiaalialan
ammattikorkeakouluverkostosta Diakonia-ammattikorkeakoulu, Satakunnan, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut ja Sosnetin koordinaatioyliopisto Lapin yliopisto. Hanke toteutui pääosin vuosien 2012-2013 aikana.

Sosiaalialan osahankkeen yleistavoitteena on ollut yhteisten AHOT-käytäntöjen hahmottaminen sosiaalialan ja sosiaalityön korkea-asteen koulutukseen. Yksityiskohtaisempia hankkeen tavoitteita ovat:

1) kyselyn tekeminen AHOT-käytännöistä sosiaalialan ja sosiaalityön korkeakoulutahoille
2) AHOT-kokemusten kartoittaminen kyselyllä alojen korkeakouluopiskelijoille
3) AHOT-käytäntöjä kuvaavan oppaan laadinta
4) verkko-oppimisympäristöön soveltuvan AHOT-portfolion käsikirjoituksen rakentaminen
5) osahankkeen taustalla olevien 21 sosiaalialan koulutusta tarjoavan ammattikorkeakoulun
ja kuuden sosiaalityön yliopistoyksikön yhteisten työseminaarien järjestäminen
6) kokonaisprosessin tuloksia kuvaavan raportin tekeminen.

Tavoitteita on toteutettu yhteisesti sovittuina toimenpiteinä, joista Sosnetin vastuulle asetettiin alojen korkeakouluopiskelijoiden AHOT-kokemusten kartoittaminen internetkyselyllä. Hankkeen taustatukena ja apuna tietojenkeruussa toimi Sosnetin peruskoulutuksen työvaliokunta.

Alkusyksystä 2013 julkaistava raportti toimii hankkeen loppuraporttina, koska siihen on sisällytetty pitkälti hankkeen kaikkien toimenpiteiden ja niiden tulosten kuvaukset.

Lisätietoja hankkeesta löytyy Sosiaaliportin sivuilta.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK