Verkoston lausunnot

Sosnet on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja. Verkosto ottaa kantaa sosiaalityön koulutuksen, tutkimuksen ja käytännön kannalta keskeisiin lainsäädäntöuudistuksiin sekä pyrkii eri tavoin osalistumaan niistä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Vuonna 2020 valmistellut lausunnot ja kannanotot

Unifin ja Sosnetin lausunto sivistysvaliokunnalle sosiaalihuoltolain muuttamisesta (Sosiaalityön valtion tutkimusrahoitus) 28.2.2020

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sosiaalihuoltolain muuttamisesta (Sosiaalityön valtion tutkimusrahoitus) 13.3.2020

Sosnetin, sosiaalialan osaamiskeskusten ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran vetoomus sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 23.4.2020

Sosnetin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 24.9.2020

Vuosi 2019

Sosnetin ja sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien kannanotto sosiaalihuollon osaamisen turvaamiseksi 13.3.2019

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle erikoistumiskoulutuksen korvausperusteista vuonna 2019 12.8.2019

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalihuoltolain muuttamisesta (Sosiaalityön valtion tutkimusrahoitus) 18.12.2019

Vuosi 2018

Kirjallinen kuuleminen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa maakunta- ja järjestämislaista ja valinnanvapauslaista 4.5.2018

Sosnetin lausunto sosiaalihuollon ammattihenkilölakia koskevaan selvitykseen 14.9.2018

Hallituksen esitysluonnos asiakas- ja potilaslaiksi 16.9.2018

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalihuoltolain muuttamisesta 1.10.2018

Kuuleminen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sosiaalihuoltolain muuttamisesta 21.11.2018

 

Vuosi 2017

HE sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 2.3.2017

Tilannekatsaus sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanosta 3.3.2017

Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 27.3.2017

Kuuleminen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa maakunta- ja järjestämislaista 2.5.2017

Kuuleminen eduskunnan sivistysvaliokunnassa maakunta- ja järjestämislaista 13.6.2017

Lausunto erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä 16.6.2017

Lausunto HE valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisoinnista 18.6.2017

Lausunto HE vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta 4.7.2017

Lausunto HE laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 31.8.2017

Lausunto esityksestä eettiseksi suositukseksi mittareiden käytöstä sosiaalialan asiakastyössä ja johtamisessa 13.10.2017

Lausunto HE laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 15.12.2017

 

Vuosi 2016

HE Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain kumoamiseksi 13.11.2016

OKM:n esitys yliopistojen rahoitusmalliksi 20.1.2016

Sote-uudistus 9.2.2016

Kannanotto sosiaalihuollon valvonnasta 25.8.2016

HE Tutkintojen ja muun osaamisen viitekehykseksi 7.9.2016

HE päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistukseksi 9.9.2016

HE sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta hyödyntämisestä 28.8.2016

Lausunto sosiaalityön koulutusvastuusta 28.9.2016

Kannanotto sosiaalityöntekijän kelpoisuuden väljentämisestä 7.10.2016

Maakuntalaki ja sote-järjestämislaki 9.11.2016

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK