Sosnet – sosiaalityön koulutuksen, tutkimuksen ja käytännön kehittäjä

Sosnet on sosiaalityön yliopistokoulutuksen yksiköiden muodostama yhteistyöverkosto. Verkoston tehtävänä on järjestää sosiaalityön erikoistumis- ja tohtorikoulutusta sekä edistää peruskoulutus- ja tutkimusyhteistyötä koulutusyksiköiden välillä. Sosnet on perustettu vuonna 1999.

Verkostossa toimivat kaikki sosiaalityön koulutusta antavat yksiköt:
1) Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos*
2) Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
3) Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos
4) Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta
5) Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta ja
6) Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitos.
* Helsingin yliopisto ja Svenska social- och kommunalhögskolan vastaavat ruotsinkielisestä sosiaalityön koulutuksesta Suomessa.

Sosnetin koordinaatioyliopistona toimii Lapin yliopisto. Sosnetilla on koulutusyhteistyötä koskeva sopimus jokaisen verkostoon kuuluvan yliopiston kanssa.

1) Verkostossa edistetään peruskoulutusyhteistyötä.
Verkosto kehittää sosiaalityön koulutusta, yliopistokohtaista profiloitumista ja tarkoituksenmukaista työnjakoa. Verkosto kehittää sosiaalityön koulutusta sopimalla yhteisesti koulutuksen rakenteellisista ja sisällöllisistä kysymyksistä. Lähtökohtana on pyrkimys ennakoida koulutuksen määrälliset, laadulliset ja sisällölliset painopisteet.

2) Verkostossa järjestetään lisensiaatintutkintona suoritettavaa erikoissosiaalityöntekijän koulutusta.
Sosiaalityön ammatillinen lisensiaatinkoulutus on yhteiskunta- tai valtiotieteiden lisensiaatintutkintoon johtava koulutus. Se suoritetaan sosiaalityöntekijän kelpoisuuden tuottaneen maisteritutkinnon pohjalta ammatillis-tieteellisenä jatkokoulutuksena valitulla sosiaalityön erikoisalalla. Lähtökohtana on ammattikäytäntöjen tieteellisen perustan vahvistaminen ja tutkivaan työotteeseen perustuvan ammattitaidon edistäminen. Tutkinto suoritetaan oman työn ohella neljässä vuodessa.

Erikoisalat ovat:
1) Lapsi- ja nuorisososiaalityö
2) Kuntouttava sosiaalityö
3) Marginalisaatiokysymysten sosiaalityö
4) Hyvinvointipalvelujen erikoisala
5) Yhteisösosiaalityö

3) Verkostossa järjestetään tohtorikoulutusta.
Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden valtakunnallinen tutkijakoulu käynnistyi vuonna 1995. Tutkijakoulussa opiskelee 25 tulevaa tohtoria. Tutkijakoulun toiminta keskittyy yhteisten seminaarien järjestämiseen, teemaryhmissä tapahtuvaan tutkimuksen ohjaukseen ja kansainvälistymisen tukemiseen.

Tutkijakoulun teemarymät ovat:
1) Sosiaalityön interventiotutkimus
2) Sosiaalialan asiantuntijuuden ja osaamisen tutkimus
3) Sosiaalityön kohdeongelmien ja toimintaympäristön tutkimus
4) Social Work Research.

4) Verkosto kehittää verkko-opetusta.
Sosnet järjestää ja kehittää verkko-opetusta kuuden sosiaalityön yliopistoyksikön perus-, erikoistumis- ja tohtoriopiskelijoille. Sosnetin verkko-opetuksen kehittäminen alkoi vuonna 2001 Suomen virtuaaliyliopiston rahoittaman hankkeena. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti verkkopohjaisia oppimisalustoja, video- ja ääniluentoja sekä muita verkossa toimivia työskentelymuotoja. Verkosto järjestää vuosittain valtakunnallisia verkkokursseja sekä tuottaa sosiaalityön opetuksessa ja oppimisessa hyödynnettäviä verkkomateriaaleja. 

5) Verkosto on mukana kansainvälisessä toiminnassa.
Sosnetin kansainvälisen toiminnan tavoitteena on kansainvälisten yhteyksien rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen. Yhteistyötä rakennetaan erityisetsi Baltian, Pohjoismaiden ja Kiinan suuntaan ja sitä tehdään eurooppalaisten sosiaalityön koulujen ja sosiaalityön maailmanjärjestön kanssa. Verkosto suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä kansainvälisiä tutkimushankkeita. Sosnet valmistelee Opetushallituksen pyynnöstä asiantuntijalausunnot ulkomailla sosiaalityöntekijän ammatillisen pätevyyden tuottaneiden tutkintojen tunnustamiseksi.

6) Verkostossa tehdään tutkimusta.
Sosnetissa toimivat yliopistot ovat tiivistäneet yhteistyötään myös tutkimuksessa. Tavoitteena on rakentaa sosiaalityöhön oma tutkimusstrategia, joka tutkimuksen painopisteiden määrittelyn lisäksi sisältää suunnitelman konkreettisesta tutkimusyhteistyön tiivistämisestä valtakunnallisesti. Verkoston tutkimusyhteistyön erityisenä tavoitteena on sosiaalityön tutkimuksen kansainvälistyminen.
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK