Valtakunnalliset verkkokurssit

Lukuvuonna 2017–2018 on tarjolla 10 verkkokurssia. Kurssit liittyvät sosiaalityön temaattisiin alueisiin tai ilmiöihin. Verkkokurssit ovat tarjolla sosiaalityötä pääaineena opiskeleville / sosiaalityötä tutkinto-ohjelmassa opiskeleville ja sosiaalityön jatko-opiskelijoille. Soveltuvin osin osa kursseista on tarjolla myös sosiaalityötä sivuaineena opiskeleville.

On suositeltavaa, että opiskelija sopii ennen verkkokurssille ilmoittautumista kurssin sijoittumisesta omaan tutkintoon.  Kannattaa kuitenkin huomioida, että ilmoittautuminen kurssille ei ole tae kurssille pääsemisestä. Silloin kun kurssilla on rajoitettu osallistujamäärä, pääasiallisina valintakriteereinä ovat sosiaalityön pääaineen/ tutkinto-ohjelman opiskelu ja suoritetut tutkintorakenteen mukaiset opintopisteet. Kurssikohtaisissa kuvauksissa saattaa lisäksi olla myös muita kriteereitä määriteltynä.


Opintojaksoja on tarjolla neljässä periodissa. Kunkin periodin opintojaksoille on omat ilmoittautumisajat.

 Periodi Ilmoittautuminen Verkkokurssin ajankohta
     
 II  18.9.–8.10.2017  23.10.–17.12.2017
 III  27.11.–17.12.2017  15.1.–18.3.2018
 IV  19.2.–4.3.2018  19.3.–31.5.2018

Kullekin verkkokurssille tulee ilmoittautua erikseen omalla lomakkeella. Ilmoittautumisaikoja on noudatettava eikä jälki-ilmoittautumisia oteta vastaan.
Tutustu huolella tämän sivun reunassa oleviin kurssikuvauksiin ennen kuin ilmoittaudut kursseille. Huomioithan, että ennen ilmoittautumista sinun tulee:

  1. Varmistaa, että olet kirjoilla omassa yliopistossasi ja olet ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi
  2. Tarkistaa suorittamasi opintopisteet sosiaalityön tutkintorakenteen mukaisissa opinnoissa (sekä kandidaatin tutkinto että maisterin tutkinto)
  3. Varmistaa, että kuulut kurssin kohderyhmään (mainittu kurssikuvauksissa)

Kurssit toteutetaan kurssin järjestävän yliopiston oppimisympäristössä, johon opiskelijat kirjautuvat haka-kirjautumisen kautta oman yliopiston tunnuksin. Kurssikuvauksissa kerrotaan, missä ympäristössä kurssi toteutetaan ja kurssille valituille lähetetään ohjeet kirjautumisesta/ mahdollisesta tunnusten luomisesta. Ohjeet lähetetään viimeistään kaksi päivää ennen kurssin alkua. Ilmoittautuessasi et tarvitse kurssitunnuksia tai -avaimia. Ne lähetään ennen kurssin alkua hyväksymistiedoissa tai sinut viedään suoraan kurssialueelle kurssin alkaessa. Et siis tarvitse avaimia, vaan odota tietoa kurssille hyväksymisestä.

Kurssitarjonta lukuvuonna 2017-18

Periodi
 Kurssin nimi
Op
Ilmoittautuminen
 II  Monikulttuurisen sosiaalityön erityiskysymykset  5 18.9.-8.10.2017
 II  Lähisuhdeväkivalta ja sen ammatillinen kohtaaminen  5  18.9.-8.10.2017
 II Rikosseuraamukset - asiakkaan, asiakastyön ja tutkimuksen näkökulmia
5 18.9.-8.10.2017
 III Muutosjohtaminen sosiaalityössä
 5
27.11.-17.12.2017
 III Terveydenhuollon ja kuntoutuksen sosiaalityö
 5 27.11.-17.12.2017
 III Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat
 5 27.11.-17.12.2017
 IV Sosiaalityön vuorovaikutuksen tutkimus
 5 19.2.-4.3.2018
 IV Lapsi-, parisuhde- ja edunvalvontaoikeus
 5 19.2.-4.3.2018
 IV Romanit etnisenä vähemmistönä Euroopassa
3-5 19.2.-4.3.2018
 IV

Sosiaalityön teknologiaosaaminen

 5 19.2.-4.3.2018

Ks. tarkemmat kurssikuvaukset tämän sivun yläreunasta ja ilmoittautumisohjeet.

Mikäli tarvitset lisätietoja kurssien sisältöihin tai niiden suoritustapoihin liittyen, voit olla yhteydessä suoraan opettajiin tai verkko-opetuksen koordinaattoriin. Verkkokurssien sisällyttämisestä omaan tutkintoon saat tietoa omasta yliopistostasi.

Liitetiedostot
Nimi Lisätty
Sosnet_VVK_2017_2018_(3).pdf (652,1 kB) 21.11.2017 13:28