Oppimisympäristöt

Sosnetin valtakunnalliset verkkokurssit sekä erikoistumiskoulutuksen ja tohtorikoulutusverkoston verkkoympäristöt sijaitsevat eri yliopistojen alustoilla. Valtakunnalliset verkkokurssit toteutetaan järjestävän yliopiston alueilla. 

Itä-Suomen yliopistossa on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Valtakunnallisista verkkokursseista UEFin Moodlessa https://moodle.uef.fi järjestetään seuraavat opintojaksot:

  • Terveydenhuollon ja kuntoutuksen sosiaalityö
  • Lapsi-, parisuhde- ja edunvalvontaoikeus

Vanhamuotoisista erikoistumiskoulutuksista Hyvinvointipalveluiden erikoisala 2012 ja tohtorikoulutuksesta Sosnetin tohtorikoulutusverkosto 2014-2017 sijaitsevat osoitteessa http://moodlegroups.uef.fi/

Lapin yliopistossa on käytössä Optima-oppimisympäristö   https://optima.lapinkampus.fi/

Valtakunnallisista verkkokursseista Lapin Optimassa sijaitsee:

  • Muutosjohtaminen sosiaalityössä
  • Sosiaalityön teknologiaosaaminen

Muiden yliopistojen opiskelijat eivät pysty kirjautumaan Lay:n Optimaan ennen kuin heidät on hyväksytty kurssille ja heille on luotu käyttäjätunnukset.

Tampereen yliopistossa on käytössä Moodle-oppimisympäristö https://learning.uta.fi/

Valtakunnallisista verkkokursseista TaY-moodlessa järjestetään seuraava opintojakso:

  • Sosiaalityön vuorovaikutuksen tutkimus
  • Rikosseuraamukset - asiakkaan, asiakastyön ja tutkimuksen näkökulmia
  • Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat

Vanhamuotoisista erikoistumiskoulutuksista Tampereen yliopiston Moodle-oppimisympäristössä sijaitsevat Kuntouttavan sosiaalityön ja marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisalat.

Turun yliopistossa on käytössä Moodle-oppimisympäristö https://moodle2.utu.fi/

Valtakunnallisista verkkokursseista Turun Moodlessa sijaitsee

  • Romanit etnisenä vähemmistönä Euroopassa
  • Monikulttuurisen sosiaalityön erityiskysymykset
  • Lähisuhdeväkivalta ja sen ammatillinen kohtaaminen

Erikoistumiskoulutuksesta puolestaan Lapsi- ja nuorisososiaalityön ja yhteisösosiaalityön erikoisalat sijaitsevat siellä.

Kurssialueille hakeutuminen:

Kurssille ilmoittautumisen jälkeen seuraa opettajan tai verkko-opetuksen koordinaattorin ohjeita kurssille kirjautumiseen. Kun olet ilmoittautunut kurssille ja sinut on sinne hyväksytty, saat ohjeet kurssialueelle kirjautumiseen.

Kursseille ilmoittautuminen ei edellytä kurssien oppimisympäristöihin kirjautumista, joten riittää, kun kurssivahvistuksen saatuasi kirjaudut kurssialueelle opettajan tai verkko-opetuksen koordinaattorin antamien ohjeiden mukaisesti.

Huomioi, että sinulla on oman yliopiston läsnäolotiedot ja tunnukset voimassa.