Opiskelun tueksi

Sosnetin sosiaalityön oppimisympäristö tarjoaa opiskelijalle erityyppisiä materiaaleja:

Itseopiskeltavat oppimateriaalit ovat vapaasti verkossa saatavissa ja niitä voi hyödyntää opiskelun tukena esimerkiksi tiedonhaussa, oppimistehtävien tekemisessä tai käytännön jaksoilla. Näihin materiaaleihin kuuluvat esimerkiksi sosiaalityön työmenetelmiin liittyvät materiaalit ja englanninkielinen materiaalipankki. Niitä opettaja voi hyödyntää opetuksessa, mutta ne ovat myös vapaasti saatavilla kaikille kiinnostuneille.

Valtakunnalliset verkkokurssit ovat verkko-opintojaksoja, jotka suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa. Valtakunnallisia verkkokursseja tarjoavat kaikki sosiaalityön koulutusyksiköt Sosnet-verkostossa ja verkkokurssien tarjonta vahvistetaan vuosittain. Kun hakeudut opiskelemaan valtakunnalliselle verkkokurssille huomioithan mm.

  • olet lukenut huolella kurssikuvaukset
  • olet etukäteen miettinyt hyväksiluvut, korvaavuudet ja kohdennukset omaan tutkintoosi
  • että sinulla on ko. periodilla aikaa työskennellä kurssin vaatimalla työtavalla (kts. kurssikuvaukset)

Valtakunnallisilla verkkokursseilla hyödynnetään erityyppisiä pedagogisia menetelmiä. Tyypillisimmin opintojaksoilla hyödynnetään viikkotehtäviä, joita työstetään joko ryhmissä tai yksin. Myös muita oppimisen tapoja on käytössä, esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntämistä tai perinteisempää kirjallisuuden lukemista.

Verkkokurssit sijaitsevat eri yliopistojen Moodle- tai Optima-alustoilla ja niihin kirjautuminen vaatii, että on oman yliopiston tunnukset voimassa.

Pääosin valtakunnalliset verkkokurssit vaativat noin 3-7 tunnin työpanosta/ viikko. Kuitenkin niin, että työläämmät viikot vaihtelevat kursseittain. Opiskelu on melko itsenäistä ja kurssikuvauksista löydät tiedot käytetyistä työskentelymenetelmistä. Osa kursseista toteutetaan itsenäisemmällä työskentelyotteella, osalla kursseista opettajien läsnäolo on tiiviimpää ja osassa kursseista korostuu ryhmätyöskentely.

Muistathan noudattaa opettajan antamia (tai yleisiä) kirjoittamisen ja lähdeviittausten ohjeita myös verkossa oppimistehtäviä kirjoittaessa. Mikäli kurssilla ei ole erillisiä kirjoittamisen ohjeita, noudata oman yliopistosi ohjeistusta.

 Vilppi ja plagiointi (esimerkiksi toisen kirjoittaman tekstin omana esittäminen tai itseplagiointi) verkko-opiskelussa on kiellettyä. Mikäli plagiointia tai vilppiä esiintyy, kurssisuoritus voidaan hylätä. Verkkokursseilla tulee myös noudattaa opiskelun ja kirjoittamisen eettisiä ohjeita ja hyvää tapaa. Lue myös: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet

 Lisätietoa:  http://blogs.helsinki.fi/alakopsaa/opettajalle/mita-on-plagiointi/

Suljetussa ympäristössä olevat oppimateriaalit ovat oppimateriaaleja, jotka on tarkoitettu sulautuvan opetuksen periaatteiden mukaisesti hyödynnettäväksi opetuksessa. Oppimateriaaleja hyödynnetään oman opettajan ohjauksessa ja tietyillä, rajatuilla kursseilla. Oppimateriaalia voi olla enemmän kuin mitä oma opettaja opetuksessaan hyödyntää, joten seuraa opettajasi ohjeista näiden oppimateriaalien hyödyntämisessä. Suljetussa ympäristössä olevia oppimateriaaleja ovat esimerkiksi sosiaalioikeuden ja peruskurssin materiaali.

Sulautuvan oppimisen ajatus on yksinkertainen. Siinä yhdistellään erilaisia oppimista tukevia opetuksen tapoja ja materiaaleja. Monesti sulautuvaan opetukseen liittyy yhteisen tiedonrakentelun elementtejä: osana kurssin suoritusta tehdään ryhmätöitä, työstetään yhdessä jotain isompaa seminaarityötä, keskustellaan verkossa tai harjoitellaan kontaktiopetuksessa vaikkapa asiakastyön taitoja. Sulautuvaan oppimiseen liittyy keskeisesti se, että opettaja ei ole ainoastaan se, joka siirtää tiedon opiskelijalle, vaan opiskelija on aktiivisessa roolissa. Yhteinen tiedonrakentelu voi toteutua myös niin sanotun käänteisen luokkahuoneen, flipped-clasroom, idealla. Silloin opiskelija valmistautuu kontaktiopetukseen (tai verkkokeskusteluun) etukäteen lukien artikkeleja, katsomalla luentotallenteita tms. ja tuo sen jälkeen kontaktiopetukseen tai sovittuun verkkotapaamiseen omat pohdinnat ennakkoon luetusta tai kuunnellusta materiaalista.

Joillain opintojaksoilla vaaditaan kirjautumista sosiaalisen median eri palveluihin. Mikäli yliopistojen ulkopuolisia, kirjautumista vaativia sosiaalisen median palveluita on kurssilla käytössä, niistä mainitaan erikseen kurssikuvauksessa.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK