Opetuksen tueksi

Sulautuva opetus

Sulautuvan opetuksen käsite on suomennos "blended learning" -käsitteestä. Sulautuvassa opetuksessa sananmukaisesti integroidaan lähiopetusta ja verkkovälitteistä opetusta (Joutsenvirta & Kukkonen (toim)). Sulautuvan opetuksen käsitteeseen kytkeytyy kuitenkin opetuksen järjestämistavan lisäksi sulautuva oppiminen, eli oppimisen mekanismien kautta opetuksen tarkastelu. Sulautuva oppiminen voidaan nähdä tavoitteena, johon sulautuvan opetuksen valinnoilla tähdätään.

Akateeminen opetus on muutoksessa. Pedagoginen osaaminen ja soveltavien työskentelytapojen lisääntyminen (esimerkiksi ongelmaperustainen tai tutkiva oppiminen) ovat monipuolistaneet akateemista opetusta. Sulautuva opetus monipuolistaa mielekkäällä tavalla opetusta tässä ajassa.   

On todettu, että parhaimpia oppimistuloksia saa, kun yhdistää sulautuvasti erilaisia opetusmenetelmiä. Esimerkiksi verkkovälitteisen opetuksen yhdistäminen luento-opetuksen rinnalle nopeuttaa uusien asioiden omaksumista. Yhteisöllinen oppiminen ja yhteinen tiedonrakentelu edistää niitä valmiuksia (esim. tiedonkäsittely, tiedon soveltaminen), joita myös sosiaalityössä tarvitaan.

Opettaminen verkossa

Verkossa tai verkkovälitteisesti opettaminen voi olla joko pelkästään verkkokurssina toteutettavaa opetusta tai kontaktiopetukseen sulautuvaa opetusta. Silloin kun opintojakso opetetaan ja suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa (esimerkiksi valtakunnalliset verkkokurssit), opettajan kannattaa miettiä kurssin toteutustapoja esimerkiksi niiden monipuolisuuden, arviointiperusteiden, opiskelijan työmäärän ja opettajan työmäärän kautta. Tärkeää on, että ohjeistukset ovat selkeitä ja läpinäkyviä opiskelijoille. Kurssin toteutustavoista riippuu esimerkiksi se, kuinka paljon kurssi vaatii opettajan läsnäoloa. 

Suunnitellessa esimerkiksi valtakunnallisen verkkokurssin toteutusta, kannattaa huomioida esimerkiksi

  • Millaiset materiaalit ja toteutustavat soveltuvat osaamistavoitteiden saavuttamiseen?
  • Millaiset tehtävät ja toteutustavat edesauttavat opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä tai yhteistä tiedonrakentelua muiden opiskelijoiden kanssa?
  • Mistä kurssin arviointikriteerit muodostuvat ja millainen painoarvo eri tehtävillä on arvioinnissa?
  • Onko kyseessä esimerkiksi soveltavaan, ongelmaperustaiseen oppimiseen perustuva kurssi?
  • Voisiko kurssilla soveltaa esimerkiksi vertaisarvioinnin tai itsearvioinnin välineitä?
  • Onko opiskelijan työskentely mitoitettu oikein?
  • Onko opettajan osallistuminen ja työskentely mitoitettu riittävästi?

 

Sosiaalityön pedashop-tilaisuuksien materiaalit:

10.1.2014 SOSIAALITYÖN PEDASHOP I: Verkko-opetuksen ja sulautuvan opetuksen kokeiluja

Pedashop I ohjelma

Arja Kilpeläinen: Pedashopin avaus
PedashopI_avaus

Marja Väänänen-Fomin: Sosiaalioikeuden valtakunnallinen materiaali
materiaali

Leena Leinonen ja Mari Suonio: Massakursseja verkossa - mitä tulisi huomioida?
materiaali

Mari Suonio: Johdantokurssin valtakunnallisen materiaalin käyttökokemukset syksyltä 2013
materiaali

materiaali

Anu-Riina Svenlin: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius sosiaalityön aikuisopiskelijan oppimisympäristönä (Blended learning)
materiaali

Pedashop-alustukset (videotallenne)

11.4.2014 SOSIAALITYÖN PEDASHOP II

 

Pedashop II ohjelma

Satu Ranta-Tyrkkö: Sulautuva massakurssi

Heli Valokivi & Mari Suonio: RIkosseuraamukset - asiakkaan, asiakastyön ja tutkimuksen näkökulmia -kurssin toteutus yliopiston ja kolmannen sektorin yhteistyönä

Massakursseja verkossa - mitä tulisi huomioida?

’Sulautuva massakurssi’ Toiminta, tulkinta ja tieto, 5 op (TaY)

Mari Suonio: learning spaces  tilan merkitys oppimisessa learning spaces

Arja Kilpeläinen & Sanna Lähteinen & Tea Teppo: Muutosjohtamisen massakurssi verkossa

Aino Kääriäinen & Mari Suonio: Asiakastyön dokumentointi sosiaalityössä - materiaali sulautuvasti osana opetusta case UEF

Videotallenne: http://tcs.uef.fi/tcs/#page:recordingList&pageNumber:1&id:CB1F9A3B-3D16-4656-A6DF-90650673838E

 25.8.2014 SOSIAALITYÖN PEDASHOP III: Sosiaalityön koulutuksen haasteet

pedashop III 2014 ohjelma

 Laura Tiitinen: Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa - pilotin opetukset

Pirkko-Liisa Rauhala: Koulutuksen haasteet muuttuvassa yhteiskunnassa

Päivi Rasi: Koulutuksen haasteet muuttuvassa yhteiskunnassa

 

30.1.2015 SOSIAALITYÖN PEDASHOP IV: Verkkotyökalut oppimisprosessin tukena

 pedashop IV ohjelma

Elina Vaara-Sjöblom: Vierihoitoa yliopiston opettajille? Verkko-opetuksen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet

Taina Rytkönen-Suontausta: Henkilökohtaiset oppimisympäristöt verkossa

Anna-Maria Hietala ja Minna Viitala: Opiskelijana verkossa: kokemuksia verkkotyökaluista omassa oppimisprosessissa

 Linkkejä ja lähteitä:

Opetus, pedagogiikka, mitoitus

Koli, Hannele & Silander, Pasi. 2006. Verkko-opetuksen työkalupakki. Oppimisaihioista oppimisprosessiin. Helsinki: Finn Lectura.

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opetuksen kehittämispalveluiden julkaisuja
http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/julkaisut/index.html

Verkko-opintojen mitoitus: VerMit ja KoMiTi  Verkko-opintojen mitoitus: VerMit ja KoMiTi
http://www.uef.fi/fi/opinto-ja-opetuspalvelut/vermit

Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet (UEF) http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet

Plagiointi

Mitä on plagiointi? (Helsingin yliopisto) http://blogs.helsinki.fi/alakopsaa/opettajalle/mita-on-plagiointi/

Sosiaalinen media

Padlet-muistioseinä. Voi hyödyntää esimerkiksi palautteen keräämisessä. Lyhyissä ryhmätöissä. https://padlet.com

Sosiaalisen median hyvät käytännöthttps://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=12845914

Tarmo Toikkanen & Eeva Kalliala: Sosiaalinen media opetuksessa –julkaisu
http://www.sosiaalinenmediaopetuksessa.fi/

Tieken Muistio-palvelu. Hyvä alusta esimerkiksi yhteisöllisiin muistiinpanoihin. Ei vaadi kirjautumista http://muistio.tieke.fi/

Verkkotyökalujen top100-lista. http://c4lpt.co.uk/top100tools/

Sulautuva opetus ja oppiminen

Sulautuvan opetuksen verkkojulkaisuja http://blogs.helsinki.fi/sulop2013/julkaisut/
 
Taina Joutsenvirran esitys Sosnetin "Verkkopedagogiikka ja oppimateriaalien sisällöntuotanto akateemisessa opetuksessa" -seminaarissa 9.11.2012 http://blogs.helsinki.fi/tjoutsen/2012/11/09/sosnetin-seminaari-9-11-2012/
 

Tekijänoikeus, sisällöntuotanto

Antero Aunesluoman esitys Sosnetin "Verkkopedagogiikka ja oppimateriaalien sisällöntuotanto akateemisessa opetuksessa" -seminaarissa 9.11.2012 http://prezi.com/jc4ghsw6mwiy/sisallontuotanto-verkkoon/

Kopiraitti – reitti tekijänoikeuteen http://www.kopiraitti.fi/

Opettajan tekijänoikeus (Tarmo Toikkanen) http://www.opettajantekijanoikeus.fi/
 
Avoin lisenssi, sisällöntuotanto verkkoon: http://creativecommons.fi/


Hyviä blogeja opetuksessa ja opetuksesta

Terveyden edistämisen johtaminen:http://terjo.wordpress.com/

Nathan Harden: The End of the University as We Know It. Sivustolla The American Interest. http://www.the-american-interest.com/article.cfm?piece=1352

Social Work Action - mediavälitteisen rakenteellisen sosiaalityön teoria ja toiminta -kurssin verkkosivusto: http://finsocialworkaction.blogspot.fi

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK