Sosiaalioikeuden verkkomateriaali

Sosiaalityössä juridinen osaaminen on välttämätöntä. Asiakkaiden ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen liittyvät sosiaalityön missioon, joten asiakkaiden asema ja oikeudet ja niiden toteutuminen ovat tärkeitä työn lähtökohtina. Oikeusvaltioperiaate edellyttää sosiaalityöltä tarkkaa lain noudattamista. Oikeusturvaodotuksia liittyy erityisesti niihin sosiaalityön työtehtäviin, jossa käytetään julkista valtaa kuten esimerkiksi lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelun interventioissa tai päätettäessä asiakkaiden oikeuksista erilaisiin palveluihin ja etuuksiin.

Tutkinnon juridisten opintojen tarkoituksena on saavuttaa sosiaalityön asiantuntijatehtävissä toimimiselle riittävä osaamispohja. Käytännön työssä kohdataan erilaisia oikeudellisia ongelmia. Lisäksi oikeudellinen sääntely on jatkuvassa muutoksessa. Siksi olennaisia ovat oikeudellisen tiedon hankinnan ja soveltamisen taidot. Peruskoulutuksessa tavoitteena on em. taitojen ja oikeudellisen ajattelutavan kehittyminen sosiaalityöhön kytkeytyvien oikeudellisten kysymysten konteksissa. Myöhemmin työelämässä oma työ ohjaa tietojen ja taitojen kehittymistä. Juridinen osaaminen on sosiaalityössä yhteisöllisen asiantuntijuuden asia. Kysymyksiä on mahdollista pohtia eri foorumeilla: työyhteisöissä, yhteistyösuhteissa, konsultaatioissa, koulutuksissa ja ammatillisilla verkkofoorumeilla.

Opiskelijana juridiseen perusosaamiseesi sosiaalityössä kuuluu:

  • Käsitys sosiaalityössä tarvittavan lainsäädännön kokonaisuudesta: mistä asiakokonaisuuksista, missä laeissa ja miten säädetään. Lisäksi ymmärrät lakien yhteydet toisiinsa tässä kokonaisuudessa.
  • Käsitys siitä, mille periaatteille lainsäädäntö rakentuu. Sosiaalityöhön liittyvällä lainsäädännöllä on vahva kytkös perus- ja ihmisoikeuksiin, jotka muodostavat lähtökohdan oikeudelliselle ajattelullesi.
  • Omaa työtä ohjaavan lainsäädännön keskeisen sisällön hallinta.
  • Keskeisten yhteistyökumppaneiden työtä ohjaavan lainsäädännön tuntemus.
  • Valmius löytää tarvittava tieto oikeudellisista informaatiolähteistä.
  • Valmius oikeudellisten ongelmien ratkaisuun eli arjen tilanteissa oikeusohjeiden soveltaminen ja ratkaisun argumentoiminen.

Sosiaalioikeuden verkkomateriaali on opetuksessa hyödynnettävä materiaali (ei itseopiskeluun). Se sisältää luentoja, linkityksiä muuhun hyödynnettävään materiaaliin sekä oppimistehtäviä. Materiaali on tarkoitettu hyödynnettäväksi osana sulautuvaa opetusta/oppimista ja opettajat voivat hyödyntää materiaalia haluamallaan tavalla sosiaalityön tutkinto-opetuksessa. Verkkomateriaalin oppimistehtävät ovat mm. tiedonhankintatehtäviä, casetehtäviä ja pienimuotoisia keskustelutehtäviä. Casetehtävistä materiaaliin sisältyvät arviointikriteerit ja mallivastaukset.

Verkkomateriaali sijaitsee Itä-Suomen yliopiston moodlessa ja sitä hyödynnetään oman opettajan ohjauksessa. Opettaja, mikäli olet kiinnostunut hyödyntämään materiaalia omassa opetuksessa, ota yhteyttä joko materiaalin tekijään tai verkko-opetuksen koordinaattoriin.

Materiaalin tekijä: yliopisto-opettaja Marja Väänänen-Fomin, marja.vaananen-fomin(a)uef.fi.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK