Perusopintojen materiaali

Kenelle ja missä?

Sosiaalityön johdantokurssille soveltuva oppimateriaali on verkoston yksikköjen saatavilla Itä-Suomen yliopiston Moodlessa. Mikäli olet kiinnostunut hyödyntämään johdantokurssin materiaalia opetuksessasi, otathan yhteyttä verkko-opetuksen koordinaattoriin.  Materiaali on joustavasti siirrettävissä kunkin yliopiston omille verkkoalustoille.

Oppimateriaali koostuu luentosarjasta, oppimistehtävistä, oheismateriaalista ja suositeltavasta tenttikirjallisuudesta. Oppimateriaali on hyödynnettävissä 5 op:n kokonaisuutena tai osina.

Materiaalin ovat suunnitelleet ja koonneet professori Maritta Törrönen Helsingin yliopistosta, professori Merja Laitinen Lapin yliopistosta, yliopistonlehtori Raija Väisänen Itä-Suomen yliopistosta ja yliopisto-opettaja Mari Suonio Itä-Suomen yliopistosta/ Sosnet.

Materiaalia koordinoi Sosnet ja perusopintotasoisen yhteistyön edetessä oppimateriaalia voidaan laajentaa.

Mitä?

Sosiaalityön perusopinnoissa on oleellista saada pohjatietoa sosiaalityöstä tieteenä, oppi- ja tutkimusalana, yhteiskunnallisena muutostyönä ja eettisenä ammattina. Keskeistä on ymmärtää sosiaalityön käsitteen sisällöt, sen yhteiskunnalliset ja tieteelliset kytkökset sekä sosiaalityön rooli osana yhteiskunnallista toimintaa. Sosiaalityön tehtävänä on pyrkiä edistämään yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen hyvinvointia. Yhtälailla sosiaalityön tehtävänä on vaikuttaa yhteiskunnassa rakenteellisesti sekä taata heikoimmassa asemassa olevien yksilöiden ja ryhmien kansalaisuutta.

Sosiaalityössä oleellista on tieto. Tieto sosiaalityössä on monitahoista ja sosiaalityössä tarvittavaa tietoa ovat esimerkiksi laaja-alainen tietopohja sosiaalisten ilmiöiden ja ongelmien luonteesta, niiden yhteiskunnallisista ja yksilöllisistä kytkennöistä sekä näiden kytkentöjen merkityksestä yksilöiden ja ryhmien elämään. Niin ikään sosiaalityössä tarvitaan tietoa asiakkaan kohtaamisesta, siihen liittyvästä vuorovaikutuksen prosessista ja kohtaamistilanteissa hyödynnettävistä asiakastyön työmenetelmistä. Tieto on sosiaalityössä luonteeltaan dynaamista. Sosiaalityön tiedonmuodostusprosessissa sosiaalityöntekijä kerää tietoa erilaisin menetelmin – monesti yhdessä asiakkaan kanssa – luoden ymmärrystä asiakkaan kokonaistilanteesta. Lisäksi oleellista sosiaalityössä on eettisten kysymysten tunnistaminen suhteessa yhteiskunnallisiin, yhteisöllisiin ja yksilöllisiin ilmiöihin. Kunnioitus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat sosiaalityötä läpäiseviä, ohjaavia eettisiä periaatteita. Asiakastyön tasolla eettisyys sisältää esimerkiksi ammatillisen harkinnan asiakkuusprosessin eri vaiheissa, eettisesti kestävän kohtaamisen ja asiakastyön sekä yleisesti ottaen ammattieettisesti läpäisevän toiminnan.

Näiden lisäksi sosiaalityön perusopintojen osaamiseen liittyy tutustuminen käytännössä sosiaalityössä kohdattaviin ilmiöihin. Käytännönopetus – kuten muutkin perusopintojen opinnot – on toteutettu eri yksiköissä hieman eri painotuksin, mutta kuitenkin ne muodostavat eri yksiköissä opiskelijan tarvitsemaa tietoa edetessä sosiaalityön aineopintoihin.

Tässä vaiheessa oppimateriaali keskittyy johdantokurssin sisältöihin. Sisältöjen suunnittelussa on huomioitu perusopintojen sisällöt eri yksiköissä. Koska osa aihealueista (esimerkiksi historia) saattaa olla perusopinnoissa myös omana opintojaksonaan, materiaalia voi hyödyntää joustavasti perusopintojen eri kursseilla, vaikka pääpaino onkin johdantokurssissa.

Oppimateriaalin sisällöt ovat seuraavat:

 • Sosiaalityön käsite
 • Sosiaalityön yhteiskunnallinen paikka ja tehtävä
 • Sosiaalityön tiedonmuodostus
 • Sosiaalityö ammattina ja tieteenä

Oppimateriaalin luentosarja koostuu seuraavista luennoista:

 • Professori Pauli Niemelä: Sosiaalityön käsite (kesto 37 min)
 • Professori Pauli Niemelä: Sosiaalityön tiedepositio (24 min)
 • Professori Mikko Mäntysaari: Teorian merkitys sosiaalityössä (17min)
 • Professori Mikko Mäntysaari: Teoria ja sosiaalityön tutkimus (14 min)
 • Professori emeritus Georg Walls: Sosiaalityön tiedonmuodostuksesta I (37:32)
 • Professori emeritus Georg Walls: Sosiaalityön tiedonmuodostuksesta II (32:56)
 • Professori Mirja Satka: Sosiaalityön ammatin juuret ja kehitysvaiheet (26:53)
 • Professori Juha Hämäläinen: Sosiaalityön aate- ja oppihistoria (44 min)

Luentosarjaa täydennetään tarpeen mukaan ja luentomateriaalin opetussovelluksia julkaistaan tällä sivustolla, kunhan lukuvuoden 2013-2014 käyttökokemukset on koottu yhteen ja analysoitu.

Hyödyllisiä linkkejä ja lähteitä

Sosiaalityön tiedonmuodostus Kunskapsutveckling i socialt arbete Juhlakirja Professori emeritus Georg Wallsin 80-vuotispäivän kunniaksi 19.9.2013 Toimittaneet Maritta Törrönen ja Marjaana Seppänen Sosiaalitieteiden laitos Helsingin yliopisto, Helsinki 2013.

Vastavuoroinen sosiaalityö -kirjan (Törrönen Maritta, Hänninen Kaija, Jouttimäki Päivi, Lehto-Lundén Tiina, Salovaara Petra & Veistilä Minna (2016) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus) virtuaaliseminaarin tallenteet

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK