Tiedontuottaminen ja dokumentaatio

Tiedontuottamisessa ja dokumentoinnissa keskeistä ovat argumentointitavat ja dokumentaatio. Esimerkkejä tuodaan myös esimerkiksi erilaisista sosiaalityön asiakirjatyypeistä ja lausunnoista.

Sosiaalityön opiskelijoilla on myös mahdollisuus tutustua Helsingin Moodlessa olevaan Aino Kääriäisen tuottamaan "Asiakastyön dokumentointi" -materiaaliin.