Linkkejä

Seuraavaan on koottuna sosiaalityön työmenetelmiä koskevaa tietoa. Tämä koottu linkkimateriaali on tukemassa työmenetelmäkirjan teoreettista jäsennystä. Linkit on jaoteltu sosiaalityön asiakastyössä käytettäviin arviointimenetelmiin, sosiaalisiin suhteisiin, ryhmiin ja yhteisöihin kiinnittyviin menetelmiin sekä yksilömenetelmiin. Lisäksi tänne kootaan muita sosiaalityössä yleisesti käytettyjä työmenetelmäkuvauksia.

Sosiaalityön työmenetelmiin liittyviä, verkossa saatavilla olevia verkkosivuja tai julkaisuja on koottu tähän erityisesti sosiaalityön opetuksen näkökulmasta.

Sosiaalityön asiakastyössä käytettäviä arviointimenetelmiä

Lastensuojelun alkuvaiheen tilannearvio (Sosiaaliportti)
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/tyomenetelmat/alkuvaiheentilannearvio/

Aikuissosiaalityön tilannearvio-opas. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Oppaita ja Työkirjoja 2007:6.

Sosiaalisiin suhteisiin, vuorovaikutukseen, ryhmiin ja yhteisöihin kiinnittyviä menetelmiä

Näe minut - kuule minua. Kokemuksia ryhmästä. SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 11, 2007.

Yksilömenetelmiä

Motivoiva haastattelu (Päihdelinkki)
http://www.paihdelinkki.fi/alkoholineuvonnan-opas/motivoiva-haastattelu

Temaattisia aihealueita

Yhdessä aikuissosiaalityötä (Socca)
http://www.aikuissosiaalityo.fi/aikuissosiaalityo


Lastensuojelun käsikirja (THL)
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja

 Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja (THL)
https://www.thl.fi/fi/web//kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja

Vammaispalveluiden käsikirja (THL)
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja

SCIE`s eLearning Resources (Social Care institute for exellence) http://www.scie.org.uk/publications/elearning/index.asp

Sosiaalityön menetelmiä kokoavia sivuja

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK