Arviointi ja asiantuntijuus

Arviointiin ja asiantuntijuuteen liittyen tarkastellaan arviointia asiakasprosessissa (case evaluation), tilannearviointia (esimerkiksi lastensuojelun tilannearviointi, aikuissosiaalityön palvelusuunnitelma) ja prosessiarviointia.

Lisäksi tässä osiossa tarkastellaan ammatillista kasvua ja reflektiota sekä tutkivaa työotetta sosiaalityön yhtenä työskentelytapana.