Valtakunnallinen verkko-opetusyhteistyö

Valtakunnallinen verkkovälitteinen opetusyhteistyö on yksi keskeinen osa Sosnetin toimintaa. Se tarjoaa sosiaalityön opiskelijoille valtakunnallisia verkkokursseja, tuottaa oppimateriaaleja ja tukee sosiaalityön opettajia verkko-opetuksen ja sulautuvan opetuksen kehittämisessä.

Opetusyhteistyön kautta pyritään monipuolistamaan opetuksen sisältöjä ja pedagogisia toteutustapoja sosiaalityön koulutuksessa.