Peruskoulutusyhteistyö


Verkosto kehittää sosiaalityön koulutusta, yliopistokohtaista profiloitumista ja tarkoituksenmukaista työnjakoa. Lähtökohtana on pyrkimys ennakoida koulutuksen määrälliset, laadulliset ja sisällölliset painopisteet.