Uusimuotoisen erikoistumiskoulutuksen kehittämishanke

Sosnet on valmistellut vuoden 2015 aikana yhteistyössä työelämän kanssa uusimuotoista erikoissosiaalityöntekijän koulutusta opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän hankerahoituksen turvin.

Erikoistumiskoulutuksen suunnittelun taustaksi selvitettiin laaja-alaisesti koko sosiaalityön erikoisosaamisen tarpeita. Työelämän asiantuntijat osallistuivat aktiivisesti koulutuksen kehittämiseen ja olivat mukana määrittämässä erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteita ja sisältöjä.

Hankkeen toteutukseen voi tutustua täällä.