Valintakriteerit

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön opiskelijahaku 2018

Erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen voidaan valita henkilö,
1) joka on suorittanut yliopistollisen maisterin tutkinnon,
2) jolla on oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia Suomessa (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 7 §) ja
3) jolla on työkokemusta sosiaalityön tehtävistä.

Huom! Sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2005) 32 §:n mukaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) ja sen nojalla annetun asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö täyttää ammattihenkilölaissa säädetyt ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiselle tai ammattinimikkeen käyttöoikeuden rekisteröinnille asetetut koulutusvaatimukset. Koulutukseen hakeminen ei edellytä, että on hakenut Valviralta sosiaalityöntekijän ammatinharjoittamisoikeutta.

Edellä olevien valintaperusteiden täyttyessä hakija voi saada hakemuksen yhteydessä toimitettavien liitteiden perusteella pisteitä (maksimi 14 p.) seuraavasti:

1. Sosiaalityön opintojen arvosana
Välttävät tai Tyydyttävät tiedot = 0 p.
Hyvät tiedot = 1 p.
Kiitettävät tai Erinomaiset tiedot = 2 p.

2. Pro gradu -tutkielman arvosana
A–C tai 1–3 = 0 p.
M tai 4 = 1 p.
E tai L tai 5 = 2 p.

Mikäli hakijalla on useampi pro gradu -tutkielma, huomioidaan korkeampi arvolause.

3. Aikaisempi työkokemus
alle 2 vuotta sosiaalityön työtehtävissä = 0 p.
2–5 vuotta sosiaalityön työtehtävissä = 1 p.
yli 5 vuotta sosiaalityön työtehtävissä = 2 p.

4. Erikoistumiskoulutukseen hakeutumisen perustelut
Hakija voi saada erikoistumiskoulutukseen hakeutumisen perusteluita kuvaavasta perustelukirjeestään pisteitä seuraavasti:
- Vastauksen jäsentyneisyys ja suhteutuminen erikoisalan koulutuksen osaamistavoitteisiin (0–4 p.)
- Lopputyön idean relevanssi ja toteutettavuus (0–4 p.)

Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisevat kohdasta 4 Erikoistumiskoulutukseen hakeutumisen perustelut saadut pisteet. Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on edelleenkin sama pistemäärä, ratkaistaan heidän keskinäinen järjestyksensä arpomalla.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK