Valintamenettely

Sosiaalityön ammatillisessa lisensiaatinkoulutuksessa opintonsa aloittanut voi hakea syksyn 2020 erillishaussa opiskelemaan uusimuotoiseen erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen seuraavilla erikoisaloilla:

1) Hyvinvointipalvelut
2) Kuntouttava sosiaalityö
3) Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö
4) Rakenteellinen sosiaalityö.

Erikoisalojen koulutuksen sisältöihin ja tavoitteisiin voit tutustua tarkemmin täällä.

Valinta tapahtuu aikaisempien sosiaalityön ammatillisessa lisensiaatinkoulutuksessa suoritettujen opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta. Valinnassa huomioidaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut ammatillisen lisensiaatinkoulutuksen opinnot.

Valinta edellyttää, että hakija luopuu tutkinnonsuoritusoikeudestaan siinä yliopistossa, johon on ollut kirjoilla sosiaalityön ammatillisen lisensiaatintutkinnon suorittamista varten.

Valinta tapahtuu harkinnanvaraisesti, mutta pääsääntöisesti edellytetään, että ammatillisen lisensiaatinkoulutuksen puolella on suoritettu valmiiksi ennen siirtymistä vähintään 60 op ammatillisen lisensiaatinkoulutuksen opintoja.

Yliopistojen dekaanit tekevät ehdollisen päätöksen opiskelijaksi ottamisesta tai koulutusmuodon vaihtamisesta saman yliopiston sisällä. Valinta ja siirtyminen on ehdollinen, kunnes opiskelija on luopunut tutkinnon tutkinnonsuoritusoikeudestaan siinä yliopistossa, johon on ollut kirjoilla sosiaalityön ammatillisen lisensiaatintutkinnon suorittamista varten. Asia tarkastetaan kotiyliopistosta.

Erikoisalakohtaiset kiintiöt, valintaperusteet ja uudessa koulutuksessa suoritettavat opinnot:

Hyvinvointipalvelut
Helsingin yliopistoon voidaan ottaa enintään 5 opiskelijaa ja Itä-Suomen yliopistoon enintään 5 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet vähintään 60 op Hyvinvointipalvelujen erikoisalan opintoja ammatillisessa lisensiaatinkoulutuksessa.
Uusimuotoisessa erikoistumiskoulutuksessa suoritettavaksi jää: Tieteellis-käytännöllinen lopputyö 10 op.

Huom! Helsingin yliopisto huomioi vain yliopiston sisäisiä siirtoja koulutusmuodosta toiseen.

Kuntouttava sosiaalityö
Lapin yliopistoon voidaan ottaa enintään 5 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet vähintään 60 op Kuntouttavan sosiaalityön tai Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisalan opintoja ammatillisessa lisensiaatinkoulutuksessa.
Uusimuotoisessa erikoistumiskoulutuksessa suoritettavaksi jää: Tieteellis-käytännöllinen lopputyö 10 op.

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö
Helsingin yliopistoon voidaan ottaa enintään 5 opiskelijaa ja Turun yliopistoon voidaan ottaa enintään 5 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet vähintään 60 op Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisalan opintoja ammatillisessa lisensiaatinkoulutuksessa.
Uusimuotoisessa erikoistumiskoulutuksessa suoritettavaksi jää: Tieteellis-käytännöllinen lopputyö 10 op.

Huom! Helsingin yliopisto huomioi vain yliopiston sisäisiä siirtoja koulutusmuodosta toiseen.

Rakenteellinen sosiaalityö
Jyväskylän yliopistoon voidaan ottaa enintään 5 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet vähintään 45 op Lap-si- ja nuorisososiaalityön tai Yhteisösosiaalityön erikoisalan opintoja ammatillisessa lisensiaatinkoulutuk-sessa.
Uusimuotoisessa erikoistumiskoulutuksessa suoritettavaksi jää: Rakenteellisen sosiaalityön asiantuntijuus (5 op), Julkisuustyö ja viestintä (5 op), Tiedontuotanto ja sosiaalinen raportointi vaikuttamisen välineenä (5 op) ja Tieteellis-käytännöllinen lopputyö (10 op).

Edellä kuvattujen valintaperusteiden lisäksi yliopistot voivat harkintansa mukaan valita opiskelijoita myös muilla kriteereillä, jos esimerkiksi siirtymisen edellytyksenä olevia opintoja on vähemmän kuin 60 op tai ne on suoritettu jollakin toisella sosiaalityön erikoisalalla. Tällaisessa tilanteessa yliopisto määrittelee valintapäätöksessään tapauskohtaisen harkinnan perusteella uusimuotoisessa erikoistumiskoulutuk-sessa suoritettavat opinnot ja niiden laajuuden.

Varattua yliopistokohtaista enimmäiskiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Valinta tapahtuu harkinnan mukaan. Valinnassa etusija annetaan hakijoille, joilla on eniten tulevaan erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen erikoisalaan soveltuvia opintoja sekä hakijan hakemuksen liitteenä olevien perusteluiden ja lopputyön ideapaperin kuvauksen perusteella. Tämän lisäksi tarvittaessa valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen laatua, määrää, opintomenestystä ja opintojen suorittamisajankohtaa.

Yliopiston määräämien opintojen suorittaminen uusimuotoisessa erikoissosiaalityöntekijän koulutuksessa on opiskelijalle maksutonta.

Vuoden 2020 syksyn haun jälkeen siirtymismahdollisuutta ei enää järjestetä, vaan ammatillisessa lisensiaatinkoulutuksessa kirjoilla olevan opiskelijan tulee halutessaan hakea erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen osana normaalia hakumenettelyä. Yliopiston harkinnan mukaan ammatillisessa lisensiaatinkoulutuksessa suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea osaksi uusimuotoista erikoistumiskoulutusta opiskelijan hakemuksen perusteella.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK