Hankkeen vastuuopettajat

Helsingin yo: yliopistonlehtori Ritva Poikela

Jyväskylän yo: lehtori Jorma Hänninen

Itä-Suomen yo: lehtori Mari Suonio

Lapin yo: lehtori Ulla-Maija Rantalaiho

Tampereen yo: lehtori Arja Jokinen

Turun yo: lehtori Riitta Lehtonen

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius / Jyväskylä: yliopistonlehtori Anni Vanhala

Porin yliopistokeskus / Tampere: lehtori Erna Törmälehto