Sosnet on sosiaalityön
yliopistokoulutuksen
yksiköiden muodostama
yhteistyöverkosto

 
Verkoston tehtävänä on järjestää sosiaalityön erikoistumis- ja
tohtorikoulutusta sekä edistää peruskoulutus- ja tutkimusyhteistyötä
koulutusyksiköiden välillä.

 

   
  Oikopolut