Valintakokeen näyttö ja oikaisumenettely

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään maanantaina 30.5.2022.

Muutoin valinnan tulokset julkaistaan viimeistään perjantaina 8.7.2022.


 

Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa Opintopolku.fi.

Valintakokeen näyttö

Valintakokeeseen osallistuneilla on oikeus saada valintakoevastauksensa nähtäväksi 14 päivän ajan edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä (8.7.2022) lähtien.

Valintakoevastauksia pyydetään nähtäväksi siitä yliopistosta, jossa hakija on osallistunut valintakokeeseen.

 

Yliopistokohtaiset ohjeet valintakoevastauksiin tutustumiseen:

Oikaisumenettely

Mikäli hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, voi hän hakea päätökseen oikaisua. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan sen yliopiston tiedekunnalle, jonka opiskelijavalintaan haetaan oikaisua. Oikaisupyynnössä on selvästi yksilöitävä, mitä oikaisupyyntö koskee. Oikaisupyyntö käsitellään niissä yliopistoissa, joiden sosiaalityön hakukohteisiin hakija on hakenut.

 

Oikaisupyyntö tulee toimittaa kirjallisesti 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkaisemisesta (22.7.2022 klo 15:00 mennessä) Itä-Suomen yliopistoon. Kaikki sosiaalityön yhteisvalinnan oikaisupyynnöt toimitetaan keskitetysti Itä-Suomen yliopistolle. Katso tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön toimittamiseen Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilta.