Erikoistumiskoulutuksen opettajat


Hyvinvointipalvelut

Professori Marketta Rajavaara
Sosiaalitieteiden laitos
PL 16, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
p. (09)-1912 4566, 050-415 1640
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Professori Sari Rissanen
Itä-Suomen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden laitos
PL 1627, 70211 KUOPIO
p. 040-594 3774
etunimi.sukunimi@uef.fi

Kuntouttava sosiaalityö

Professori Jari Lindh
Lapin yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
PL 122, 96101 ROVANIEMI
p. 040-484 4248
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Professori Kirsi Juhila
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 
Rakennus: Linna
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
p. 050 338 3925
etunimi.sukunimi@uta.fi

Yliopistonlehtori Riitta Granfelt
Turun yliopisto
Sosiaalitieteiden laitos
20014 TURUN YLIOPISTO
p. 050-436 6043
etunimi.sukunimi@utu.fi

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö

Professori Merja Anis
Turun yliopisto
Sosiaalitieteiden laitos
20014 TURUN YLIOPISTO
p. (02)-333 5413
etunimi.sukunimi@utu.fi

Professori Riitta Vornanen
Itä-Suomen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden laitos
PL 1627, 70211 KUOPIO
p. 044-716 2648
riitta.h.vornanen(a)uef.fi

YliopistonlehtoriTarja Tolonen
Sosiaalitieteiden laitos
PL 18
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
p. 050-416 0625
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Yliopistonlehtori Tuija Eronen
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Porin yksikkö
käyntiosoite: Pohjoisranta 11, huone 393b, Pori
postiosoite: PL 181, 28101 Pori
p. 050-3186202
etunimi.sukunimi@uta.fi

 

Rakenteellinen sosiaalityö

Professori Kati Närhi
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
p. 040-805 3330
kati.narhi[a]jyu.fi

Professori Tuija Kotiranta
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
p. 040-805 4230
tuija.m.kotiranta[at]jyu.fi