Yhteystiedot


Puheenjohtaja

Professori Marjo Kuronen
Jyväskylän yliopisto
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
p. 040 805 4231
marjo.l.a.kuronen[at]jyu.fi

 

Koordinaatiovastaava

Professori Merja Laitinen
Lapin yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
PL 122, 96101 ROVANIEMI
p. 040 509 2153
etunimi.sukunimi@ulapland.fi


Koordinaattori

Suunnittelija, YTM Sanna Lähteinen
Lapin yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
PL 122, 96101 ROVANIEMI
p. 040 849 3033
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Vastuualueet:
- verkoston yleinen kehittäminen ja arviointi
- yleishallinto ja talous
- johtoryhmän esittelijän ja sihteerin tehtävät
- peruskoulutuksen, verkko-opetuksen, kansainvälisen toiminnan ja tutkimusyhteistyön
kehittäminen ja arviointi sekä sihteerin tehtävät
- erikoistumiskoulutuksen opintoasianhallinto (mm. opetussuunnitelmat, opiskelijavalinnat,
opinto-opas)
- verkoston viestintätehtävät